Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

ตัวชี้วัด Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

ตัวชี้วัด Andrew’s Pitchfork

ช่วงที่สี่สิบหกของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัดพิชฟอร์ก (Pitchfork)โดยละเอียด

Andrew’s Pitchfork

          เส้นคู่ขนานพิชฟอร์ก ( Andrews\\' Pitchfork )คือตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน แสดงให้เห็นถึงแนวรับ แนวต้าน การกลับตัว และราคาวิ่งต่อเนื่อง จุดสูงสุดและคลื่นคือจุด Pivotที่บ่งบอกถึงระดับแนวรับและแนวต้าน แนวโน้มในอนาคตของตลาดสามารถคาดการณ์ได้โดยการใช้จุด Pivotที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พร้อมกับตัวชี้วัด Andrew’s Pitchfork ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม MT4 จุด Pivot 3 จุดนี้เรียกว่า จุดที่จะเข้า จุดสูงสุด และจุดต่ำสุด Andrew’s Pitchfork คล้ายกับ Fibonacci ซึ่งมาจากเลขลำดับและระบบสากล ดังนั้น Andrew’s Pitchfork คือหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด กฎข้อที่ 1 ของกลยุทธ์นี้ระบุว่า 85% ของทุกกรณี ราคาตลาดจะกลับไปแตะเส้นที่ 2 นอกจากกลยุทธ์นี้สามารถใช้ AO เพื่อตรวจจับทิศทางของแนมโน้ม และสามารถใช้ RSI หรือ Stochastic เพื่อกำหนดบริเวณอิ่มตัวได้

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

บน MT4 มีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์มากมาย ผู้เทรดสามารถทำเครื่องหมายจุด Pivot เพื่อลาก Andrew’s Pitchfork ได้อย่างง่ายดาย สามารถแทรกรูปแบบ Andrew’s Pitchfork ได้จากปุ่มแถบเครื่องมือ หากแถบเครื่องมือไม่มีตัวชี้วัดนี้ ผู้เทรดสามารถคลิกขวาที่แถบเครื่องมือเพื่อเพิ่มปุ่ม Andrew’s Pitchfork ได้จากหน้าต่างปรับแต่ง ยกตัวอย่างเช่น บนแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดสามารถตรวจจับจุด Pivot 3 จุดบนกราฟได้โดยการลากรูปแบบ Andrew’s Pitchfork หลังจากกดปุ่มแทรก ผู้เทรดต้องเลือก 3 จุด บนกราฟเพื่อกำหนดจุด Pivot ผู้เทรดสามารถลากเส้นขนาน 3 เส้น บนจุด Pivot 3 จุด โดยมีจุดที่ 1 และ 3 บนแนวโน้มขาขึ้น ส่วนจุดที่ 2 จะอยู่บนแนวโน้มขาลง เพื่อให้กฎข้อที่ 1 ชัดเจนมากขึ้น เราจะมาดูอีกตัวอย่างของรูปแบบนี้ บนแนวโน้มขาลงที่มีการไล่ระดับ สามารถวาดรูปแบบ Andrew’s Pitchfork ได้ หลังจากราคากลับมาจากจุด Pivot ที่ 3 ราคาไม่สามารถแตะระดับเส้นที่ 2 ได้เนื่องจากความลาดที่มากเกินไป

จุดเสมอภาคของจุดที่ 2 และจุดที่3 ในรูปแบบAndrew’s Pitchforkบนกราฟตัวชี้วัดจะมีระยะแตกต่างกัน จุดสูงสุดและคลื่นต่ำสุดเรียกว่า High และ Low ตามลำดับ

ตัวอย่างก่อนหน้านี้อธิบายระยะที่แตกต่างกันของจุด Pivotที่ 2 และ 3 บนกราฟตัวชี้วัด ผู้เทรดสามารถวาดเส้นแนวโน้มในแนวตั้งเพื่อหาจุดสูงสุด (High)และจุดต่ำสุด (Low) บนแนวโน้ม ดังนั้นการเลือกจุด Pivot3 จุด ในส่วนนี้สามารถทำได้ง่ายโดยการใช้เส้นแนวโน้มแนวตั้ง ในตัวอย่างนี้สามารถเลือกจุด Pivotที่เหมาะสมได้

หากราคาแตะเส้นที่ 2 ทิศทางแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงที่จุดหรือหลังจากข้ามจุดไปแล้วมากกว่า 65% ของกรณีทั้งหมด บนตัวอย่าง MT4 ราคาได้เปลี่ยนแปลงทิศทางก่อนจะแตะเส้นที่ 2

จุด Pivot ที่ 1 และ 3 มีระยะเหมือนกันบนกราฟตัวชี้วัด ส่วนจุด Pivot ที่ 2 มีระยะที่ตรงกันข้าม ในตัวอย่างจาก MT4 จุด Pivot ที่ 1 และ 3 อยู่ต่ำกว่าระดับ 0 ส่วนจุดที่ 2 จะอยู่สูงกว่าเส้นนี้ในตัวชี้วัด

หากผู้เทรดเชื่อมจุด Pivot ที่ 1 และ 3 ด้วยเส้นแนวโน้ม เส้น Ttrigger จะก่อตัวขึ้นซึ่งให้แนวรับและแนวต้านของราคาตลาด บนแพลตฟอร์ม MT4 สามารถลากเส้น Ttrigger ได้โดยเส้นแนวโน้มซึ่งเราจะกล่าวถึงภายหลัง แนะนำให้แก้ไขจุด Andrew’s Pitchfork ในไทม์เฟรมที่สั้นลงเพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำมากขึ้น ในตัวอย่าง MT4 ไทม์เฟรมอยู่บน D1 ซึ่งกำหนดได้บน H4 หลังจากกำหนดไทม์เฟรมใหม่แล้ว ผู้เทรดสามารถเลือกจุด Pivot ที่แม่นยำของรูปแบบ Andrew ได้

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

เงื่อนไขที่เหมาะสมของรูปแบบนี้คือ เมื่อจุด Pivot ที่ 1 หลุดออกจากช่องแนวนอนของจุดที่ 2 และ 3 แต่หากตกอยู่ในบริเวณนี้จะทำให้ประสิทธิภาพของ Andrew’s Pitchfork ลดลง ตัวอย่าง MT4 แสดงให้เห็นว่าจุด Pivot ที่ 1 อยู่นอกพื้นที่ระหว่างจุด Pivot ที่ 2 และ 3 อีกตัวอย่างหนึ่งสามารถลากเพื่อตรวจดูสถานการณ์ในบริเวณที่จุด Pivot ที่ 1 อยู่ระหว่างจุดที่ 2 และ 3 แม้จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่รูปแบบนี้มีการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้ ผู้เทรดสามารถย้ายจุด Pivot ที่ 1 ไปยังจุดสูงสุดอีกอัน ซึ่งอยู่นอกช่องที่ 2 และ 3

ผู้เทรดสามารถวาดรูปแบบ Fibonacci บนจุด Pivotที่ 2 และ 3 เพื่อดูว่าจุดPivotที่ 3 ถูกต้องหรือไม่ หากราคากลับตัวก่อนแตะระดับ 38.2%ดังนั้นจุดสำคัญที่ 3 จะกำหนดได้อย่างแม่นยำ บน MT4 สามารถวางรูปแบบ Andrew’s Pitchfork ได้ รูปแบบ Fibonacciจะลากจากจุด Pivotที่ 2 ไปยังจุดที่ 3 ราคาได้กลับตัวไปยังระดับ 38.2% ดังนั้นจุดสำคัญที่ 3 จะถือว่ายอมรับได้

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

บนแนวโน้ม Bullishจะใช้เส้นที่ต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณคำสั่ง ส่วนเส้นที่สูงกว่าจะใช้เพื่อสร้างสัญญาณคำสั่งบนแนวโน้ม Bearish ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ สามารถสร้างสัญญาณได้ด้วยเส้นที่ต่ำกว่าจากจุด Pivot ที่ 3 ในอีกตัวอย่าง เส้นที่สูงสุดจะใช้บนแนวโน้ม Bearish เพื่อสร้างสัญญาณและการคาดการณ์

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates