Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

โบรกเกอร์และประเภทสกุลเงิน

0 0 Vote
Instructor

โบรกเกอร์และประเภทสกุลเงิน

ช่วงที่หกของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน

บทเรียนนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับโบรกเกอร์ ประเภทของสกุลเงินและปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

ธนาคาร สถาบันทางกางรเงิน และโบรกเกอร์

ประเภทแรกคือธนาคาร ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับใบอนุญาต ทำหน้าที่ให้สินเชื่อ และนำเสนอบริการให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าและโบรกเกอร์จะได้รับการสนับสนุนในกิจกรรมซื้อขาย ความกว้างขวางและความหลากหลายของธนาคารนั้นมีน้อย แต่จะแข็งแกร่งในด้านการนำเสนอสิ่งต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

โบรกเกอร์คือธนาคารหรือสถาบันที่นำเสนอบริการในตลาดการเงิน โบรกเกอร์ต่างประเทศ เช่น ฟอเร็กซ์จะจัดหาบริการทางการเงินประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับ CITI Bank และ Deutsche Bank เป็นต้น ธนาคารเหล่านี้เป็นหนึ่งในห้าอันดับแรกของโลก

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

โบรกเกอร์ส่วนตัว

ประเภทที่สองคือโบรกเกอร์ส่วนตัวที่นำเสนอบริการในตลาดการเงิน ซึ่งจะเป็นโบรกเกอร์ท้องถิ่น จริงๆ แล้วคือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือธนาคารที่นำเสนอการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นที่ดำเนินการเกี่ยวกับตลาดหุ้นเป็นหลัก และโบรกเกอร์ต่างประเทศ เช่น Forex.com ซึ่งนำเสนอบริการทางการเงินทุกประเภทในที่เดียวรวมถึงตลาดหุ้น โบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านนี้ ได้แก่ FXPro, Fibo Group และ HotForex

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

ต่อไปเราจะมาพูดถึงปริมาณธุรกรรมในตลาดการเงิน โดยเฉพาะฟอเร็กซ์ ตลาดฟอเร็กซ์คือเครือข่ายระหว่างธนาคารที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงถึง 1.7 พันล้านเหรียญต่อวัน นับตั้งแต่ปี 2008 ระดับความเข้าใจเรื่องการเงินที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งได้สร้างโอกาสทางการเงินสำหรับผู้ที่สามารถกำไรจากตลาดนี้ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ธนาคารประเทศจีนและผู้เทรดหน้าใหม่ ทำให้การซื้อขายรายวันของตลาดเมื่อปี 2013 ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3.2 พันล้านเหรียญ คิดเป็นจำนวนการซื้อรายวันที่เพิ่มขึ้น 1.5 พันล้านเหรียญ ภายใน 5 ปี

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

สำหรับการกำหนดมูลค่าของตลาดมีหลายสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณา

อย่างแรก ราคาตลาดมักลอยตัวอย่างอิสระ ซึ่งจะอ้างอิงตามอุปสงค์และอุปทานระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด

และอย่างที่สอง ไม่มีการจำกัดเกี่ยวกับราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

การกำหนดราคาของตลาดระหว่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรเดียว แต่จะขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานระหว่างธนาคารและสถาบันทางการเงิน ซึ่งสามารถเปรียบได้กับการกำหนดราคาที่อยู่อาศัย โดยที่ไม่มีองค์กรใดมาเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา

กล่าวได้ว่าราคามักเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกิจกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดนั่นเอง

องค์กรและสถาบันที่มีนโยบายสามารถทำได้เพียงชี้นำแนวโน้มของตลาดเท่านั้น มูลค่าของตลาดจะได้รับอิทธิพลโดยภาษี ประเทศชาติ และข่าวการเงินระหว่างประเทศ

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

ประเภทของสกุลเงินต่างประเทศ

สกุลเงินต่างประเทศแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สุกลเงินลอยตัวและสุกลเงินไม่ลอยตัว

สกุลเงินลอยตัวคือสกุลเงินที่อ้างอิงราคาตามอุปสงค์และอุปทาน เช่น USD GBP และ JPY

สกุลเงินไม่ลอยตัวคือสกุลเงินที่ได้รับการคำนวณโดยรัฐบาลและธนาคารกลาง

เฉพาะสกุลเงินลอยตัวเท่านั้นที่สามารถซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ได้

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates