Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นแบบแฝง และไดเวอร์เจนซ์ขาลงแบบแฝง

6 1 Vote
Instructor

ไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นแบบแฝง และไดเวอร์เจนซ์ขาลงแบบแฝง

ช่วงที่สี่สิบสามของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงไดเวอร์เจนซ์ขาขึ้นแบบแฝง (Bullish Hidden Divergence)และไดเวอร์เจนซ์ขาลงแบบแฝง(BearishHidden Divergence)

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

ไดเวอร์เจนซ์แฝง

หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือผู้เทรดไม่ได้ดูไดเวอร์เจนซ์แฝง (Hidden Divergence)ซึ่ง Hidden Divergenceจะเกิดขึ้นบนแนวโน้มของตลาด ดังนั้นมันจะแสดงให้เห็นราคาที่เหมาะสำหรับการวางคำสั่ง ซึ่งจะมีลักษณะต่างจาก Divergence และ Convergence เป็นการแนะนำให้ผู้เทรดวางคำสั่งตาม Hidden Divergence

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

แม้ว่าจะผ่านการฝึกฝนหลายครั้งแต่การตรวจเจอ Hidden Divergenceบนกราฟก็ยังเป็นเรื่องยาก ดังนั้นผู้เทรดส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยสนใจที่จะใช้

Hidden Divergence ในแนวโน้มขาขึ้น จะเกิดขึ้นเมื่อคลื่นล่าสุดสูงกว่าคลื่นก่อนหน้านี้บนแนวโน้มของตลาด และคลื่นล่าสุดต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าในออสซิลเลเตอร์ ดังนั้น Hidden Divergence บนแนวโน้มขาขึ้นจะก่อตัวขึ้นมา

Hidden Divergence ในแนวโน้มขาลง จะเกิดขึ้นเมื่อจุดยอดล่าสุดสูงกว่าจุดยอดก่อนหน้าบนแนวโน้มของตลาด และจุดยอดล่าสุดสูงกว่าจุดยอดก่อนหน้าในออสซิลเลเตอร์ดังนั้น Hidden Divergence บนแนวโน้มขาลงจะก่อตัวขึ้นมา

MACD, RSI และ AO คือออสซิลเลเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจจับ Hidden Divergence บนแนวโน้มของตลาด ผู้เทรดสามารถดาวน์โหลด AO ได้จาก PForex.com ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งาน

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

ผู้เทรดสามารถแทรก AO (Awesome Oscillator) ได้จากตัวเลือก Bill Williams ที่เมนูตัวชี้วัด ผู้เทรดสามารถแทรกระดับ 0 จากหน้าต่างคุณสมบัติ AO เช่น มีจุดสูงสุดบางจุดที่อยู่เหนือระดับ 0 บนกราฟ AO ซึ่งมีจุดสูงสุดของแนวโน้มตลาดเท่ากัน หากจุดสูงสุดถูกเชื่อมโดยเส้นแนวโน้ม เส้นบนกราฟตลาดจะมีความลาดชันลง ขณะที่เส้นบนกราฟ AO มีทิศทางเพิ่มขึ้น ดังนั้น Hidden Divergence จะก่อตัวขึ้นมาบนขอบเขตนี้ ซึ่งเกิดหลังจากจุดสูงสุดแต่ละอันบนแนวโน้มขาลง ตลาดได้รับแรงหนุนมากพอที่จะทำให้เกิดแนวโน้มขาลงต่อไป อีกตัวอย่างของ Hidden Divergence เกิดบนแนวโน้ม Bullish ซึ่งคลื่นของตลาดและแนวโน้ม AO ถูกเชื่อมต่อกับเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มในตลาดมีทิศทางขาขึ้น ส่วนเส้นแนวโน้มบนกราฟ AO มีความลาดชันลดลง Hidden Divergence นี้ยิ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่มันก่อตัวขึ้นมา บนแนวโน้มขาขึ้นหลังจากมีการย่อตัวลงสั้นๆ ก็ได้รับแรงหนุนของแนวโน้มขาขึ้น Hidden Divergence อีกอันก่อนตัวอย่างนี้ได้ก่อตัวขึ้นเช่นกัน การตรวจพบ Hidden Divergence เป็นเรื่องที่ยาก แต่สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางคำสั่ง ตัวอย่างเหล่านี้ได้รับการวาดด้วยมือ แต่ที่ PForex.com สามารถใช้งาน AO ที่ได้รับการปรับแต่ง ซึ่งมีการวาด Hidden Divergence ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ผู้เทรดสามารถเปลี่ยนไทม์เฟรมเพื่อบ่งชี้ Hidden Divergence เพิ่มเติมได้ เช่น มีจุดที่ดีมากสำหรับการวางคำสั่งซึ่งผู้เทรดตรวจจับได้ยาก อีกตัวอย่างอยู่บนระยะที่กว้าง Hidden Divergence ได้ก่อตัวขึ้นมาซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้หากไม่ได้ใช้ AO ที่ได้รับการปรับแต่ง บนกราฟทองคำจากปี 2001 ถึง 2014 มีเส้น Hidden Divergence ที่วาดอัตโนมัติโดย AO ที่ปรับแต่งแล้ว นอกจากนี้ผู้เทรดสามารถศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมบนตลาดเพื่อพัฒนาความสามารถในการตรวจจับ Hidden Divergence

ผู้เทรดสามารถผสม Hidden Divergence กับรูปแบบและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อหากจุดวางคำสั่งที่เหมาะสม สิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เทรดมีดังนี้

  • รูปแบบกลับตัว เช่น หัวและไหล่ , Double Top และ Bottom, Triple Top และ Bottom หรือ Wedge สามารถยืนยัน Hidden Divergenceเพื่อวางคำสั่ง
  • Overbought และ Oversold สามารถยืนยันคำสั่งที่มาจาก Hidden Divergence
  • Hidden Divergenceยืนยันว่าผู้เทรดต้องวางคำสั่งตามทิศทางของแนวโน้มตลาด
  • ถ้ามีการแกว่งตัวระยะสั้นบนแนวโน้มระยะยาว สามารถใช้ Hidden Divergenceเพื่อหาจุดสำหรับการวางคำสั่งในทิศทางที่ยอมรับพร้อมกับแนวโน้มระยะยาว
  • แท่งเทียนต่อเนื่องสามารถยืนยันสัญญาณ Hidden Divergence
  • รูปแบบ Fibonacci สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ Hidden Divergence
  • เส้นแนวรับและแนวต้านสามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ Hidden Divergence

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates