Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Forex

รูปแบบแท่งเทียน Three Inside Bar

10 1 Vote
Instructor

รูปแบบแท่งเทียน Three Inside Bar

ช่วงที่หกสิบห้าของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบแท่งเทียน Bullish และ Bearish Three Inside Bar

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Take Profit Stop Loss Prices

แท่งเทียน Bearish Three Inside Bar และ Bullish Three Inside Bar

ในแนวโน้มขาขึ้น หลังจากแท่งเทียนปกติหรือ Long Bullish แท่งเทียน Bearish สามารถก่อตัวขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ในตัวแท่งของแท่งเทียน Bullish ก่อนหน้า ทำให้ราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียน Bearishควรอยู่ในตัวแท่งของแท่งเทียน Bullish หลังจากแท่งเทียน Bearish นี้ หากแท่งเทียน Bearish อีกอันก่อตัวพร้อมด้วยราคาต่ำสุดและราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุด และราคาเปิดของแท่งเทียน Bullish เช่นนั้นผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายพร้อมด้วยราคาเข้าตลาดที่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bearish อันที่ 2 ราคา SL สามารถมากกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน Bearish อันที่ 1 X คือระยะทางระหว่างราคาสูงสุดของแท่งเทียน Bearish อันที่ 1 และราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bearish อันที่ 2 ราคา TP สามารถต่ำกว่าราคาที่จะเข้า X pip

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Reversal Trading Signals for Buy or Sell order

ในแนวโน้มขาลง หลังจากแท่งเทียนปกติหรือ Long Bearish แท่งเทียน Bullish สามารถก่อตัวขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ในตัวแท่งของแท่งเทียน Bearish ก่อนหน้า ทำให้ราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่งเทียน Bullish ควรอยู่ในตัวแท่งของแท่งเทียน Bearish หลังจากแท่งเทียน Bullish นี้ หากแท่งเทียน Bullish อีกอันก่อตัวพร้อมด้วยราคาสูงสุดและราคาปิดที่สูงกว่าราคาสูงสุดและราคาเปิดของแท่งเทียน Bearish เช่นนั้นผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อพร้อมด้วยราคาเข้าตลาดที่สูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน Bullish อันที่ 2 ราคา SL สามารถต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bullish อันที่ 1 X คือระยะทางระหว่างราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bullish อันที่ 1 และราคาสูงสุดของแท่งเทียน Bullish อันที่ 2 ราคา TP สามารถสูงกว่าราคาที่จะเข้า X pip

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - MetaTrader Trading Platform

มีตัวอย่างบางส่วนบน MT4 ที่เป็นประโยชน์ บนแนวโน้มขาลง หลังจากแท่งเทียน Bearishมีแท่งเทียน Bullish ได้ก่อตัวขึ้นมาในตัวแท่งของแท่งเทียน Bearish ก่อนหน้า หลังจากนั้นแท่งเทียน Bullish อีกอันได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับราคาสูงสุดและราคาปิดที่สูงกว่าราคาสูงสุดและราคาเปิดของแท่งเทียน Bearish ล่าสุด ผู้เทรดควรวางคำสั่งซื้อเหนือแท่งเทียน Bullish ล่าสุดพร้อมด้วยราคา TP ที่สูงกว่าราคาเข้าตลาด 218 pip ส่วน SL จะต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bullish อันที่ 1

อีกตัวอย่าง หลังจากแท่งเทียน Bearishมีแท่งเทียน Bullish ได้ก่อตัวขึ้นมาในตัวแท่งของแท่งเทียน Bearish แท่งเทียน Bullish ถัดไปมีราคาสูงสุดและราคาปิดที่สูงกว่าราคาสูงสุดและราคาเปิดของแท่งเทียน Bearishสมมติว่าราคา TP สูงกว่าราคาเข้าตลาด 199 หรือ 325 pip

อีกตัวอย่างสำหรับคำสั่งขาย หลังจากแท่งเทียน Bullishมีแท่งเทียน Bearish ได้ก่อตัวขึ้น และแท่งเทียน Bearish อันถัดไปมีราคาต่ำสุดและราคาปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดและราคาเปิดของแท่งเทียน Bullish ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายหลังจากที่ราคาได้ผ่านราคาต่ำสุดของแท่งเทียน Bearish อันที่ 2

รูปแบบนี้สามารถทำผลกำไรได้มากมาย เช่น หลังจากรูปแบบนี้ก่อตัวขึ้น ราคาได้ลดลงอย่างรุนแรง อีกตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าแท่งเทียน Bearish อันแรกคือ Shooting Star ดังนั้นจึงมีอีกการยืนยันนอกเหนือจากรูปแบบนี้ ผู้เทรดต้องฝึกฝนบ่อยๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการตรวจจับรูปแบบและกลยุทธ์

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates