Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns Forex Market

รูปแบบต่อเนื่อง และหัวกับไหล่ที่กลับหัวลงข้างล่าง

10 1 Vote
Instructor

รูปแบบต่อเนื่อง และหัวกับไหล่ที่กลับหัวลงข้างล่าง

ช่วงที่สามสิบของการอบรมฟอเร็กซ์

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Valley and Downward Trend of Neckline

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Trading Entry Price - Take Profit and Stop Loss Price is Height of Pattern

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Downtrend and Uptrend Neckline Exit Price

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบต่อเนื่อง (Continuation)หัวและไหล่ที่กลับหัวลงข้างล่าง (Reversal Head and Shoulder)ก่อนที่จะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้ ผู้เทรดต้องเข้าใจสิ่งที่จำเป็นก่อน

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Bullish and Bearish Neckline

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Breakout Entry Price - Height H is Close Price

เส้นคอขาลง (Neckline Downtrend)

เทรดสามารถวาด เส้นคอ (Neckline)ได้โดยการเชื่อมต่อคลื่นของไหล่ซ้ายกับคลื่นของไหล่ขวา คลื่นซ้ายจะอยู่ระหว่างไหล่ซ้ายและหัว ขณะที่คลื่นขวาอยู่ระหว่างหัวและไหล่ขวา เนื่องจากหัวและไหล่คือรูปแบบกลับตัว ดังนั้นรูปแบบนี้จะก่อตัวขึ้นมาบนแนวโน้มขาขึ้น ทำให้เห็นแนวโน้มว่าจะเป็นขาลงเมื่อราคาตลาดตัดกับเส้นคอ

เส้นคอขาขึ้น (Neckline Uptrend)

เช่นเดียวกัน เทรดสามารถวาดเส้นคอได้โดยการเชื่อมต่อยอดไหล่ซ้ายกับยอดไหล่ขวา ยอดซ้ายจะอยู่ระหว่างไหล่ซ้ายและหัว ขณะที่ยอดขวาจะอยู่ระหว่างหัวและไหล่ขวา เมื่อรูปแบบหัวและไหล่ก่อตัวขึ้นมาบนแนวโน้มขาลง ทิศทางของราคาที่คาดการณ์จะเป็นขาขึ้นหลังจากที่ผ่านกับเส้นคอ

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Support and Resistance, Peaks and Valleys

ความสูง H

เส้นแนวตั้งระหว่างยอดหัวและเส้นคอในแนวโน้มขาลง หรือส่วนหัวด้านล่างและเส้นคอ

ราคาเข้าซื้อ

ราคาเข้าซื้อ (Entry price)คือจุดที่เส้นคอตัดกับราคาตลาด

Take profit

จุดทำกำไร (Take profit)จะเท่ากับ H หรือครึ่งหนึ่งของ H

Stop loss

ในโหมดขาลง จุดหยุดขาดทุน (Stop Loss)จะอยู่สูงกว่ายอดของไหล่ขวา ขณะที่โหมดขาขึ้น ราคาStop Loss สามารถวางไว้ใต้คลื่นของไหล่ขวา

Last kiss

Last kiss คือจุดที่ผู้เทรดชอบ ซึ่งสามารถวางคำสั่งได้ เกิดขึ้นเมื่อราคากลับไปยังเส้นคอ หลังจากที่ตัดไปก่อนหน้านั้น

กราฟจะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของรูปแบบหัวและไหล่ ซึ่งมีการกลับตัว 3 แบบที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อย ในแนวโน้มขาขึ้นบนกราฟอันแรก ราคามีการขยับบนแนวโน้มขาขึ้นจนไปถึงยอดไหล่ซ้าย จากนั้นมีการขยับลงเล็กน้อยตามด้วยแนวโน้มขาลงไปยังยอดของหัว การลดลงอีกช่วงตามมาโดยการเพิ่มขึ้น และในที่สุดการขยับของราคาได้ลดลงผ่านเส้นคอ พร้อมการถดถอยลงเรื่อยๆ กราฟตรงกลางแสดงถึงอีกตัวอย่างของแนวโน้มขาขึ้น ไหล่ซ้าย หัว และไหล่ขวาได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งสามารถวาดเส้นคอบนแนวโน้มขาขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อคลื่นของไหล่ซ้ายไปยังคลื่นของไหล่ขวา H คือเส้นแนวตั้งจากยอดของหัวไปยังเส้นคอ บางครั้งเส้นคอจะเป็นแนวตั้งสีขาวที่มักจะมีความลาดชัน กราฟขวาบนแสดงให้เห็นว่าเส้นคอเป็นเส้นลาดชัน ซึ่งผู้เทรดจะไม่วางคำสั่งเนื่องจากไม่เหมาะสมหรือเป็นราคาเข้าสุดท้าย

ในโหมดถดถอย เส้นคอได้เชื่อมต่อยอดไหล่ซ้ายไปยังยอดไหล่ขวา H คือเส้นแนวตั้งระหว่างหัวด้านล่างและเส้นคอ เส้นคอขาลงจะแสดงบนกราฟทางซ้าย ขณะที่เส้นคอขาขึ้นแสดงบนกราฟทางขวา พร้อมกับจุดราคาทะลุ (Breakout)ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการวางคำสั่ง จุดเข้าซื้อคือราคาทะลุที่มีราคาตัดกับเส้นคอ ดังนั้นบนแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายที่จุดราคาทะลุบนกราฟ 3 อันบน ส่วนกราฟ 3 อันด้านล่างจะแสดงแนวโน้มขาลงของตลาด ซึ่งผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อที่จุดราคาทะลุ สามารถวาง Stop Loss บนคำสั่งขายเหนือยอดไหล่ขวา ขณะที่คำสั่งซื้อสามารถวางต่ำกว่าคลื่นไหล่ขวาได้

รูปแบบที่เกี่ยวข้องระหว่าง H และไหล่ขวามีสามประเภท กราฟซ้ายแสดงรูปแบบที่ความสูงของไหล่ขวาน้อยกว่า H/2 หัวและไหล่ประเภทนี้แสดงถึงโอกาสที่ดีที่สุดในการวางคำสั่งขาย กราฟตรงกลางแสดงถึง H/2 ที่เท่ากับความสูงของไหล่ขวา ดังนั้น TP และ SL มีปริมาณเหมือนกันแต่เป็นทิศทางตรงกันข้าม กราฟทางขวาแสดงความสูงของไหล่ขวาที่สูงกว่า H/2 ในประเภทนี้ค่า SL จะมากกว่า TP ดังนั้นประเภทนี้จึงไม่แนะนำสำหรับการวางคำสั่ง ส่วนมาก TP จะถูกกำหนดค่าเป็นครึ่งหนึ่งของ H/2 ที่ห่างจากจุดราคาทะลุ กราฟล่างซ้ายบ่งบอกเงื่อนไขที่ดีที่สุดสำหรับการวางคำสั่งขาย ซึ่งเส้นคอมีแนวโน้มขาขึ้น กราฟล่างขวาแสดงเงื่อนไขที่แย่ที่สุดสำหรับการวางคำสั่งขาย ซึ่งเส้นคอมีแนวโน้มขาลง

หัวและไหล่แบบBullish และ Bearishจะมีเงื่อนไขและรูปแบบเดียวกันที่ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงไหล่ขวาและ H/2

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - Fibonacci, Support and Resistance Levels

หัวและไหล่แบบต่อเนื่อง

หัวและไหล่แบบต่อเนื่อง(Continuation Head and Shoulder)จะแสดงอยู่บนกราฟต่อไปนี้ กราฟทางซ้ายแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น ตามด้วยการถดถอยเล็กน้อย ไหล่ซ้าย หัวและไหล่ขวาก่อตัวขึ้นพร้อมกับทิศทางขาขึ้นที่ตัดผ่านเส้นคอ เนื่องจากมันมีแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนหลังจากที่หัวและไหล่ก่อตัวขึ้น ดังนั้นรูปแบบนี้จะถูกจำแนกเป็นแบบต่อเนื่อง บนกราฟทางขวาเป็นหัวและไหล่แบบต่อเนื่องที่ก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาลง

หัวและไหล่คือรูปแบบที่เป็นได้ทั้งแบบต่อเนื่องและเปลี่ยนทิศทางใหม่

ผู้เทรดสามารถดูตัวอย่างได้บน MT4 เช่น หัวและไหล่ที่กลับหัวลงข้างล่าง ผู้เทรดสามารถวาดได้ด้วยตัวเลือกเส้นแนวโน้มที่อยู่ในแถบเครื่องมือ ไหล่ซ้ายตามด้วยหัวและไหล่ขวา ดังนั้นสามารถวาดเส้นคอได้อย่างง่ายดาย การขยับของแนวโน้มสามารถคาดการณ์ได้โดยการใช้รูปแบบ Fibonacci บนเส้น H ซึ่ง Fibonacci จะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มผ่านปริมาณ H/2 ตามด้วยการถดถอย อย่างไรก็ตาม มันได้ข้ามปริมาณ H จากจุดราคาทะลุ ผู้เทรดควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาความสามารถในการซื้อขาย ซึ่งดีกว่าการวาดรูปแบบหัวและไหล่ทรงเรขาคณิตที่สังเกตเห็นยาก

Continuation and Reversal Head and Shoulder Patterns - H and H/2 on MetaTrader Price Charts

อีกตัวอย่างแสดงให้เห็นไหล่ซ้ายยาวตามด้วยหัวและไหล่ขวาขนาดเล็ก ซึ่งเส้นคอเป็นเส้นที่ขึ้น ทั้งคลื่นซ้ายและขวาถูกเชื่อมต่อกัน และรูปแบบ Fibonacci ถูกวาดด้วยรูปแบบแนวตั้งบน H ดังนั้นมันสามารถย้ายตำแหน่งบนจุดราคาทะลุ เพื่อแยกจุด H/2 และ H แนวโน้มตามมาด้วยทิศทางขาลงและผ่านราคา H/2 ในตัวอย่างนี้ผู้เทรดสามารถวาดรูปแบบหัวและไหล่อื่นๆ อย่างไรก็ตาม จุดราคาทะลุเกิดขึ้นช้าเกินไป รูปแบบหัวและไหล่ที่ต่อเนื่องสามารถวาดได้อย่างง่ายดายบนแนวโน้มขาลง เส้นคอสามารถวาดได้โดยการเชื่อมต่อคลื่นซ้ายและขวา ซึ่งมีทิศทางขาขึ้น รูปแบบ Fibonacci สามารถช่วยให้ผู้เทรดหาราคา H/2 และ H ได้อย่างง่ายดาย ดังตัวอย่างก่อนหน้านี้ ทั้งราคา H และ H/2 ได้ไปถึงระดับราคาตลาด

อีกหนึ่งตัวอย่างสามารถพบได้ในช่วงเวลา D1 บนแนวโน้มขาขึ้นสามารถวาดหัวและไหล่แบบต่อเนื่อง ตัวอย่าง Fibonacci ถูกวางบนเส้น H ผู้เทรดสามารถย้ายตำแหน่งเส้น Fibonacci เพื่อลดความวุ่นวายบนกราฟ ราคา H/2 และ H ได้มาถึงระดับหลังจากแนวโน้มตลาด บนช่วงเวลาต่างๆ ของคู่สกุลเงินมีตัวอย่างมากมาย ผู้เทรดสามารถค้นหารูปแบบหัวและไหล่บนช่วงเวลา H4 ดังนั้นจึงสามารถทำเครื่องหมายเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ไหล่ซ้าย หัวและไหล่ขวาสามารถบ่งบอกได้อย่างง่ายดาย รูปแบบจะมีความยาวที่แตกต่างกันของไหล่ ดังนั้นหัวและไหล่จึงอาจจะเป็นรูปแบบไม่สมมาตร อีกอันเป็นหัวและไหล่ที่กลับหัวลงข้างล่างบนแนวโน้มขาลง รูปแบบก่อนหน้านั้นคือเส้นขาขึ้น ส่วนตัวอย่างก่อนหน้าจะมีเส้นคอขาลง

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates