Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns

แท่งเทียนแบบเมฆดำ เพียซซิ่ง ไลน์ และแบบกลืนกิน

0 0 Vote
Instructor

แท่งเทียนแบบเมฆดำ เพียซซิ่ง ไลน์ และแบบกลืนกิน

ช่วงที่ยี่สิบเจ็ดของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงกราฟแท่งเทียนแบบเมฆดำ-เพียซซิ่ง ไลน์ (Dark Cloud-Piercing Line)และรูปแบบกลืนกิน (Engulfing)

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trading Strategy Forex Market

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Reversal Trend of Bullish and Bearish

แท่งเทียนแบบเมฆดำ (Dark Cloud)

กราฟแท่งเทียนแบบเมฆดำ (Dark Cloud) เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญมากที่สุด ปกติจะปรากฏขึ้นที่จุดกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่แนวโน้มกำลังสูงขึ้น ข่าวสำคัญจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในทิศทางขาลงตามมาด้วยแท่งเทียนรูปหมี (Bearish)การวิเคราะห์แท่งเทียนแบบเมฆดำนั้นอ้างอิงจากแท่งเทียนสองอันสุดท้าย หากราคาเปิดและราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สอง มากกว่าราคาปิดและราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก แท่งเทียนแบบเมฆดำก็จะก่อตัวขึ้น จุดที่ทำให้เกิดแท่งเทียนแบบเมฆดำคือเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของตัวแท่งอันแรก นอกจากนี้ ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองจะสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก

เพียซซิ่ง ไลน์ (Piercing line)

เพียซซิ่ง ไลน์ (Piercing line) จะเกิดบนแนวโน้มขาลง ตรงข้ามกับรูปแบบเมฆดำบ่งบอกถึงแนวโน้มการกลับตัวบนทิศทางถดถอย Piercing Lineเหมือนกับรูปแบบเมฆดำ ซึ่งประกอบด้วยแท่งเทียนสองอัน Piercing Line อาจเกิดขึ้นเมื่อมีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนทิศทางขาลงของแนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคาเปิดและราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สองจะน้อยกว่าราคาราคาปิดและราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันแรก จุดที่ทำให้รูปแบบ Piercing Lineเกิดขึ้นคือเมื่อไรก็ตามที่ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันแรก รวมถึงเมื่อไรก็ตามที่ราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองอยู่เหนือจุดกึ่งกลางของตัวแท่งอันแรก

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Close and Open Price

ในกราฟแท่งเทียนแบบ Dark Cloud และ Piercing Lineจะบ่งบอกราคาที่เหมาะสม การซื้อขายที่สามารถวางคำสั่งได้เพื่อให้การซื้อขายประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างรูปแบบกราฟบน MT4 เช่น เมื่อแท่งเทียนแบบ Piercing line ก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาลง ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองจะไม่อยู่ใต้ราคาปิดของแท่งเทียนอันแรก ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขที่เหมาะสม ราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองจะสูงกว่าจุดกึ่งกลางของตัวแท่งอันแรก ส่งผลให้เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เหมาะสมของรูปแบบ Piercing Line ราคาเข้าตลาดสำหรับคำสั่งซื้อควรสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สอง นอกจากนี้ SL ยังเป็นราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สอง และ TP สูงกว่าราคาเข้า 122 pip เนื่องจากความยาวทั้งหมดของตัวแท่งเทียนอันที่สองเท่ากับ 122 pip ราคาตลาดได้เพิ่มขึ้นตามด้วยการถดถอย ซึ่งในที่สุดก็ขึ้นไปถึงราคาที่ต้องการ อีกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ Dark Cloud ในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนอันแรก ขณะที่ราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรกน้อยกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สอง หากผู้เทรดตรวจสอบเงื่อนไขที่เหมาะสมจะพบว่าความยาวของแท่งเทียนอันแรกนั้นอยู่ที่ประมาณ 38 pip แท่งเทียนอันที่สองมีราคาปิดน้อยกว่าจุดกึ่งกลางของตัวแท่งอันแรก ดังนั้นจึงเป็นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขที่เหมาะสม หากนำข้อมูลของแท่งเทียนมาพิจารณา ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองคือ 98.80 ขณะที่ราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรกคือ 98.80 ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองเท่ากับราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เทรดที่จะวางคำสั่งขาย ผู้เทรดสามารถซูมเพื่อดูรูปแบบเพิ่มเติมบนกราฟ และซูมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ อีกตัวอย่างเป็นรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบ่งบอกว่ามันไม่ใช่รูปแบบ Dark Cloud หลังจากการซูมตัวอย่างที่ให้มา ตัวอย่างถัดไปเป็น Piercing Line บนแนวโน้มขาขึ้นที่มีหัวใจสำคัญของรูปแบบ Piercing Line ราคาคำสั่งควรวางบนราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สอง พร้อมด้วยราคา TP 100 pip ที่สูงกว่าราคาเข้าตลาดของคำสั่ง

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - MetaTrader MT4 Bullish and Bearish Trend

แท่งเทียนแบบPiercing Line และ Dark Cloud คือรูปแบบที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยผู้เทรด

แท่งเทียนรูปกลืนกินแบบหมี (Bearish Engulfing)

กราฟแท่งเทียนรูปกลืนกินแบบหมี (Bearish Engulfing)คือแท่งเทียนที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นบนจุดกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น ประกอบด้วยแท่งเทียนสองอัน ซึ่งราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนอันแรก ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สองต้องน้อยกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันแรก

เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ Bearish Engulfing มีดังนี้

  1. ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนอันแรก
  2. ราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก
  3. ราคา ปิดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนอันแรก
  4. ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันแรก

แท่งเทียนอันที่สองจะครอบคลุมจุดราคาของแท่งเทียนอันแรกทั้งหมด ดังนั้นนี่คือสาเหตุที่เรียกว่า Engulfing

แท่งเทียนรูปกลืนกินแบบกระทิง (Bullish Engulfing)

กราฟแท่งเทียนรูปกลืนกินแบบกระทิง (Bullish Engulfing)เป็นการบ่งบอกจุดกลับตัวบนทิศทางขาลงที่มีแท่งเทียนสองอัน สิ่งสำคัญคือราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก บวกกับราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองต้องสูงกว่าราคาปิดของแท่งเทียนอันแรก

เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบนี้มีดังนี้

  1. ราคาเปิดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาปิดของแท่งเทียนอันแรก
  2. ราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก
  3. ราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองสูงกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนอันแรก
  4. ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันที่สองน้อยกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนอันแรก

บนกราฟมีตัวอย่างที่เป็นประโยชน์มากมาย แท่งเทียนแบบ Bullish Engulfingจะก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาลง ซึ่งราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สองจะอยู่เหนือราคาสูงสุดของแท่งเทียนอันแรก ราคาปิดของแท่งเทียนอันที่สองมากกว่าราคาเปิดของแท่งเทียนอันแรก กล่าวได้ว่าตลาดจะเพิ่มสูงขึ้น 123 pip นอกจากนี้แท่งเทียนอันที่สองยังเป็นแท่งเทียนยาวอีกด้วย จึงเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมในการวางคำสั่งซื้อ

Dark Cloud-Piercing Line and Engulfing Candlestick Patterns - Open and Close Price - higher and Lower Shadow

อีกตัวอย่างที่แสดงเป็นแท่งเทียนแบบ Bearish Engulfing ที่มีเงื่อนไขเหมาะสมและตามด้วยแนวโน้มขาลง อีกรูปแบบของ Engulfing ก่อตัวขึ้นตามด้วยทิศทางขาลง แท่งเทียน Bearish Engulfing อีกอันตามด้วยการลดลงอย่างรุนแรง ส่วน Engulfing ที่เพิ่มขึ้นอื่นๆ อยู่บนขาลงที่ตามด้วยทิศทางขาขึ้น ตัวอย่างของแท่งเทียนแบบ Bullish Engulfing พร้อมด้วยเงื่อนไขทั้งหมดที่เหมาะสม มีจุดกลับตัวบนแนวโน้มขาลง ในตลาดมีตัวอย่างมากมาย โดยเฉพาะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กราฟน้ำมัน อีกรูปแบบของ Engulfing สามารถพบได้บนกราฟนี้ หลังจากทำการศึกษารูปแบบทั้งหมด ผู้เทรดจะสามาราถระบุรูปแบบต่างๆ บนกราฟได้อย่างง่ายดาย

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates