Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

ไดเวอร์เจนซ์และคอนเวอร์เจนซ์

0 0 Vote
Instructor

ไดเวอร์เจนซ์และคอนเวอร์เจนซ์

ช่วงที่สี่สิบสองของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) และคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence)

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Divergenceและ Convergence

เมื่อปริมาณการซื้อขายไม่ได้หนุนทิศทางของแนวโน้มทั้งๆ ที่ยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้า Divergence หรือ Convergenceก็จะเกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ราคาขยับขึ้นถึงระดับหนึ่งพร้อมกับทิศทางขาขึ้น แต่ผู้เทรดส่วนมากไม่มีแนวโน้มที่จะวางคำสั่งขายอีกต่อไปและบางส่วนได้ทำการปิดคำสั่ง ในเงื่อนไขไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)และคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence)แนวโน้มยังคงเป็นไปตามทิศทางปัจจุบัน โดยมีการวางคำสั่งจากผู้เทรดเพียงเล็กน้อย

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)

ในสภาวะไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)ราคาตลาดยังคงมีทิศทางเพิ่มขึ้น และจุดสูงสุดใหม่จะสูงกว่าจุดเดิมพร้อมทั้งมีแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวโน้มออสซิลเลเตอร์จะลดลง คลื่นอันใหม่และจุดสูงสุดจะต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีแรงหนุนจากผู้เทรดสำหรับการเพิ่มขึ้นอีกต่อไป และราคาตลาดกำลังเพิ่มขึ้น Divergence ไม่ได้ชี้ให้เห็นคำสั่งขายใดๆ แต่ทำให้ผู้เทรดไม่กล้าวางคำสั่งซื้อ เป็นการแนะนำให้ผู้เทรดปิดคำสั่งซื้อ

Convergence หรือ NegativeDivergence

ในสภาวะคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ราคาตลาดยังคงมีทิศทางลดลงต่อไป และคลื่นอันใหม่จะต่ำกว่าคลื่นเดิมพร้อมทั้งมีแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มออสซิลเลเตอร์จะเพิ่มขึ้น คลื่นใหม่จะสูงกว่าคลื่นก่อนหน้านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีแรงหนุนจากผู้เทรดสำหรับการลดลงอีกต่อไป และราคาตลาดกำลังลดลง Convergence ไม่ได้ชี้ให้เห็นคำสั่งซื้อใดๆ แต่ทำให้ผู้เทรดไม่กล้าวางคำสั่งขาย เป็นการแนะนำให้ผู้เทรดปิดคำสั่งขาย

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Divergenceจะก่อตัวขึ้นมาที่จุดสูงสุด ส่วน Convergenceจะเกิดขึ้นบนคลื่น RSI, MACD และ AO คือออสซิลเลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งสามารถตรวจจับ Convergence และ Divergenceผู้เทรดต้องพิจารณาว่าส่วนใหญ่แล้ว Divergence และ Convergence ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่ได้แสดงทิศทางของแนวโน้มที่ถูกต้อง เนื่องจากความจริงที่ว่ามันมีทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มของตลาด

บนแพลตฟอร์ม MT4 สามารถแทรก MACD ไปยังกราฟได้ เมื่อตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งมีจุดยอดสูงกว่า MACD จะแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงจะมีจุดยอดใหม่ต่ำกว่าจุดยอดก่อนหน้า เงื่อนไขนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เทรดไม่ได้หนุนราคาตลาดที่กำลังเพิ่มขึ้นต่อไป เมื่อดูจุดยอดสองอันแรกจะเห็นได้ว่าแนวโน้มยังคงมีทิศทางขาขึ้น แม้ว่า MACD ได้แสดง Divergence ในขอบเขตนี้ อีกตัวอย่างเป็นกรณีที่ราคาตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นและแนวโน้ม Divergence ลดลง ในตัวอย่างนี้ผู้เทรดไม่ควรวางคำสั่งซื้อใดๆ เนื่องจากแนวโน้มของตลาดได้ลดลง ตัวอย่างของ Convergence ในตลาดขาลงแสดงให้เห็นว่าคำสั่งขายไม่เหมาะกับเขตนี้ ราคาตลาดได้ลดลง ขณะที่แนวโน้ม MACD มีทิศทางเพิ่มขึ้น ผู้เทรดสามารถใช้ RSI เพื่อตรวจจับ Divergence และ Convergence ในแนวโน้มของตลาดได้เช่นกัน เมื่อแนวโน้มตลาดอยู่ในขาลง RSI ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สามารถตรวจจับ Convergence ได้โดยการเชื่อมต่อคลื่นของแนวโน้มทั้งสองผ่านเส้นแนวโน้ม Convergence อีกอันได้ก่อตัวขึ้นมาบนอีกไทม์เฟรม แม้ว่าตลาดจะมีแนวโน้มลดลง แต่ว่าแนวโน้ม RSI ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นจุดที่ไม่เหมาะกับการวางคำสั่งขาย Divergence ก่อตัวขึ้นมาบนคลื่นถัดไป ซึ่งแนวโน้มของตลาดมีทิศทางเพิ่มขึ้นและแนวโน้ม RSI ลดลง ตัวชี้วัด MACD สะดวกสำหรับการตรวจจับ Convergence และ Divergence มากกว่า RSI

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

ผู้เทรดต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้หากต้องการวางคำสั่งโดยใช้ Divergence หรือ Convergence

  • รูปแบบการกลับตัว เช่น หัวและไหล่ , Double Top และ Bottom, Triple Top และ Bottom หรือ Wedge สามารถยืนยัน Convergence หรือ Divergenceสำหรับการวางคำสั่ง
  • Overbought และ Oversold สามารถยืนยันคำสั่งที่ได้รับมาจาก Convergence หรือDivergence
  • Divergence และ Convergenceยืนยันว่าผู้เทรดต้องปิดคำสั่งตามทิศทางแนวโน้มของตลาด
  • หากมีการแกว่งตัวสั้นๆ บนแนวโน้มระยะยาว สามารถใช้ Convergence และ Divergenceเพื่อหาจุดสำหรับการวางคำสั่งที่มีทิศทางที่ยอมรับพร้อมกับแนวโน้มระยะยาว
  • แท่งเทียนกลับตัวสามารถยืนยันสัญญาณ Convergence หรือDivergence
  • รูปแบบ Fibonacci สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ Convergence หรือDivergence
  • สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นแนวรับและแนวต้านเพื่อหาสัญญาณการยืนยันของ Convergence หรือDivergence

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates