Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

กราฟรูปแบบธง และประเภทต่างๆ

0 0 Vote
Instructor

กราฟรูปแบบธง และประเภทต่างๆ

ช่วงที่สามสิบห้าของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบธง (Flag)รวมถึงประเภทและรายละเอียด

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

รูปแบบธง (Flag)

ธง (Flag)คือรูปแบบต่อเนื่องที่มีลักษณะเป็นรูปทรงมุมฉากเหมือนกับธงจริง ก่อตัวขึ้นมาบนก้าน มุมฉากแนวนอนจะเกิดขึ้นจากคลื่นหลายอันพร้อมด้วยความลาดชันปานกลางหรือระดับจุดสูงสุดและคลื่น

รูปธงขาขึ้น (Bullish Flag)จะเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งคลื่นอาจเป็นช่วงระดับหรือมีความชันลงเล็กน้อย ธงที่มีระดับและการแกว่งตัวซิกแซกคงที่จะส่งผลกระทบและอิทธิพลมากกว่าธงที่มีความชันปานกลางซึ่งพุ่งลงด้านล่าง ความสูง H สามารถวัดได้โดยการคำนวณระยะระหว่างจุดเริ่มต้นบนก้านและจุดสูงสุดของคลื่นอันแรก ราคา TP จะเป็น H และ H/2 pip ซึ่งอยู่เหนือจุดราคาทะลุหรือคลื่นอันสุดท้าย ส่วน SL จะอยู่ระหว่างคลื่นอันสุดท้ายและระดับ 61.8% ของ Fibonacci ที่วาดบน H

รูปธงขาลง (Bearish Flag)จะเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาลง ซึ่งคลื่นอาจเป็นช่วงระดับหรือมีความชันขึ้นเล็กน้อย ธงที่มีระดับและการแกว่งตัวซิกแซกจะส่งผลกระทบและอิทธิพลมากกว่าธงที่มีความชันปานกลางซึ่งพุ่งขึ้นด้านบน ความสูง H สามารถวัดได้โดยการคำนวณระยะระหว่างจุดเริ่มต้นของก้านและคลื่นอันแรก ราคา TP จะเป็น H และ H/2 pip ซึ่งอยู่ด้านล่างของจุดราคาทะลุหรือคลื่นอันสุดท้าย ส่วน SL จะอยู่ระหว่างจุดสูงสุดของคลื่นอันสุดท้ายและระดับ 61.8%ของ Fibonacci ที่วาดบน H

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

สัญญาณแจ้งเตือนที่สำคัญ

  1. ก้านธงสามารถเป็นแท่งเทียนที่ยาวมากหรือประกอบด้วยแท่งเทียนเล็กๆ หลายอันเชื่อมต่อกันในทิศทางเดียวกัน
  2. หากผู้เทรดวาดรูปแบบ Fibonacciบนก้าน ธงนั้นต้องไม่เกินระดับ 61.8% ของรูปแบบ Fibonacciไม่เช่นนั้นรูปแบบธงจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป
  3. หากธง ไปถึงบริเวณระหว่าง 50% และ 61.8%ของ Fibonacciค่า TP จะเป็น 27% ของก้านจาก 0% Fibonacci หมายความว่าหากผู้เทรดเข้ามาที่ระดับ -0.27% ในFibonacci Retracementค่า TP จะอยู่บนระดับนี้ พร้อมด้วยการวางแนวทางที่ยอมรับไปยังทิศทางปัจจุบันที่ธงได้เกิดขึ้น
  4. ในรูปแบบธงขาลง ผู้เทรดต้องเชื่อมต่อคลื่นลูกที่ 1 ไปยังคลื่นลูกที่ 2 เพื่อวาดเส้นคอ จุดสูงสุดจะก่อตัวขึ้นระหว่างคลื่นลูกที่ 1 และลูกที่ 2 หลังจากคลื่นลูกที่ 2 ราคาตลาดจะเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างคลื่นเพิ่มเติม เมื่อไรก็ตามที่ราคาตลาดผ่านเส้นคอจุดราคาทะลุจะเกิดขึ้น

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

การดูตัวอย่างจะช่วยเพิ่มความชัดเจนให้กับการใช้ประโยชน์จากรูปแบบนี้ จะเห็นได้ว่าธงขาลง (Bearish Flag)บนแนวโน้มขาลงที่มีธงขาขึ้นปานกลาง สามารถกำหนด TP ได้โดยการใช้เส้นแนวโน้ม ซึ่งวาดบน H และโดยการปรับตำแหน่งของเส้นแนวโน้มที่มีไปยังจุดยอดของคลื่นลูกสุดท้ายหรือจุดราคาทะลุ ผู้เทรดสามารถทำกำไรจากการซื้อขายนี้ได้โดยการวางคำสั่งขายด้วยราคาเข้าตลาดที่จุดราคาทะลุ SL จะอยู่เหนือจุดสูงสุดของคลื่นลูกสุดท้ายไปจนถึง 61.8% ของ Fibonacci นอกจากราคา TP ที่ระบุ ยังมี 1183 pip ที่ต่ำกว่าจุดราคาทะลุ

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

นี่เป็นธงขาลงอีกอันที่เกิดหลังจากรูปแบบก่อนหน้านี้ การวาด Fibonacci บนก้านใหม่จะสามารถคำนวณ H และ H/2 ได้ Fibonacci จะแทนที่จุดราคาทะลุหรือจุดสูงสุดของคลื่นอันสุดท้ายเพื่อกำหนดตำแหน่งที่แท้จริงของราคา TP ราคาได้ถึงระดับ 50% ของFibonacci ดังนั้นมันอาจอยู่ที่ระดับ -0.27% ของ Fibonacci ผู้เทรดสามารถเพิ่มระดับใหม่ผ่านระดับ Fibo ในหน้าต่างคุณสมบัติ Fibo ซึ่งผู้เทรดสามารถใส่ M ในช่องรายละเอียด หากผู้เทรดไม่เปลี่ยนตำแหน่งของ Fibonacci ราคาจะตกไปที่ระดับ M รูปอีกอันเป็นรูปแบบธงติดต่อกันที่สามารถสังเกตได้ บนแนวโน้มขาขึ้นผู้เทรดจะเจอรูปแบบธงขาขั้น เส้นแนวโน้มจะกำหนดก้านและมุมฉากของรูปแบบธง ซึ่งจะสมมติว่าราคานั้นจะไปถึงราคา TP การพิจารณาราคา TP โดยการวางเส้นแนวโน้ม H บนคลื่นลูกสุดท้ายแทนที่จะใช้จุดราคาทะลุจะเหมาะสมมากกว่า รูปแบบธงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อตลาดมีความผันผวน บนแนวโน้มจะทั้งมีรูปแบบธงสั้นและธงขนาดเล็กที่ผู้เทรดต้องสังเกตเพื่อพัฒนาความสามารถในการซื้อขาย

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates