Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Forex Market

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และรายงานการเงินประจำปี

0 0 Vote
Instructor

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และรายงานการเงินประจำปี

ช่วงที่ห้าสิบสามของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และรายงานการเงินประจำปี

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Financial Press Conference of Financial Market

อัตราดอกเบี้ย

ข่าวอัตราดอกเบี้ยนคือการประกาศที่มีความสำคัญมากที่สุดในตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำเสนอบนสื่อจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและแนวโน้มของสกุลเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะกล่าวถึงในการแถลงข่าวไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่เหมือนเดิมในอนาคตหรือจะเปลี่ยนแปลงไป ข่าวของการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดการเงิน ส่วนข่าวอัตราดอกเบี้ยลดลงจะส่งผลให้เกิดการถดถอยในตลาดการเงิน

แนวโน้มเศรษฐกิจคืออีกหนึ่งหัวข้อที่ถูกหารือกันในการแถลงข่าว ซึ่งเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขทางการเงินและเศรษฐกิจที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายทางเศรษฐกิจและเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น หากโฆษกประกาศว่า “เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มของเป้าหมายทางเศรษฐกิจมีความชัดเจน”ผลของการแถลงข่าวนี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดการเงิน

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดจะนำเสนอในการแถลงนี้เช่นกัน อัตราเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ส่วนภาวะเงินฝืดจะก่อให้เกิดการถดถอย

Quantitative Easing หรือรู้จักกันในชื่อ QE ในสหรัฐอเมริกา คือนโยบายทางการเงินที่ธนาคารกลางใช้เพื่อเยียวยาเมื่อเศรษฐกิจแย่ ในสหราชอาณาจักรจะเรียกว่า Asset Purchase Facility หรือ APF การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายนี้จะมีผลกระทบอย่างมากในตลาดการเงิน เนื้อข่าวที่ควรได้รับการวิเคราะห์มี 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนประกาศ การคาดการณ์ และการประกาศ เช่น หากก่อนหน้านี้ APF ในอังกฤษมีปริมาณ 200 พันล้านปอนด์ และการคาดการณ์ก่อนแถลงข่าวได้กำหนดที่ 200 พันล้านปอนด์ จากนั้นในการแถลงข่าวถูกประกาศว่า APF สำหรับปีถัดไปจะเป็น 200 พันล้านปอนด์ ดังนั้นข่าว APF จะไม่มีผลกระทบใดๆ บนตลาดการเงิน แต่ถ้ามีการประกาศในการแถลงข่าวว่า APF ได้กำหนดเป็น 180 พันล้านปอนด์ ก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจได้มีการพัฒนาขึ้น หรือกล่าวได้ว่าหาก APF กำหนดที่ 220 ล้านปอนด์ อาจหมายความว่าสภาพเศรษฐกิจได้อ่อนแอลง

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Recession, Inflation and Deflation shows Economic Conditions

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Asset Purchase Facility, Interest Rate and Inflation

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Central Bank of  Countries - Gross Domestic Product DGP

ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ FOMC

ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรหรือ BOG

ธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือ ECB

ธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BOJ

ธนาคารกลางของออสเตรเลียหรือ RBA

ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์หรือ RBNZ

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Unemployment Rate and Employment Change Rate in Financial Market

GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Purchasing Management Index - Consumer Index

อีกข่าวสำคัญที่ประกาศในการแถลงข่าวคือ GDP หรือเรียกกันว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งแสดงถึงปริมาณการส่งออก ค่า GDP จะแสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจดีแค่ไหน ค่า GDP ของอังกฤษแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ Prelim, Final และ Revisedการแถลงข่าวของสหภาพยุโรปจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ Prelim และ Finalส่วนสหรัฐอเมริกามี 3 แบบ ได้แก่ Final, Prelim และ Advance ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร Prelimมีความสำคัญ และในสหรัฐอเมริกา Advance คือค่าที่มีความสำคัญมากที่สุด

เยอรมันมี GDP อยู่ที่ 28% ของสหภาพยุโรป ขณะที่ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน และโปรตุเกสมี GDP น้อยกว่า ค่า GDP ที่สูงส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่ามากขึ้น

อัตราการว่างงานและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน

อัตราการว่างงานและข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานจะได้รับการประกาศในการแถลงข่าว ผู้คนส่วนมากจะให้ความสนใจกับอัตราการว่างงาน ซึ่งผลสรุปของอัตราการว่างงานจะแบ่งตามจำนวนระยะเวลา ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานมีผลกระทบอย่างมากในแนวโน้มของตลาด อัตราการว่างงาน เช่น Moving Averageจะมีผลกระทบน้อยกว่าบนตลาดเนื่องจากความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานคือข้อมูลล่าสุดของการว่างงานในประเทศ

PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)

PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)คือดัชนีที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะมีการประกาศในการแถลงข่าว ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น สะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แสดงปริมาณของคำสั่งซื้อ การผลิต และแรงซื้อของผู้จัดการ หากค่านี้สูงกว่า 50 หมายความว่าเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี หากอัตราต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอ่อนแรง ดัชนี PMI แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  • ในสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็นภาคการผลิต ( Manufacturing)และภาคบริการ (Non-Manufacturing)
  • ในประเทศอื่นๆ แบ่งเป็นภาคบริการ ( Services) และภาคการผลิต (Manufacturing)

แน่นอนว่าภาคการผลิตจะแสดงดัชนี PMI ในด้านการผลิตและผลผลิต ซึ่งดัชนี PMI ภาคการผลิตจะมีผลกระทบมากขึ้นบนแนวโน้มของตลาดมากกว่าดัชนีที่ไม่ใช่การผลิตและภาคบริการ

การขายปลีก

การขายปลีกคืออีกค่าหนึ่งที่จะระบุในการประกาศข่าว เป็นสิ่งที่แสดงถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัทที่นำเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภค

PPI (ดัชนีราคาผู้ผลิต)

PPI หรือดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นดัชนีที่จะมีการประกาศ ดัชนีนี้แสดงถึงอัตราของการผลิต ค่า PPI ยิ่งสูงหมายถึงสภาพเศรษฐกิจที่ดี PPI คือค่าใช้จ่ายของภาคการผลิตและผลผลิตสินค้า

CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค)

ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เป็นดัชนีที่จะประกาศตัวเลขในการแถลงข่าว ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายหลักๆ ของครอบครัว ค่าที่สูงหมายถึงภาวะเงินเฟ้อสูง ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้สูงขึ้น ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เช่น การเกิดสงครามหรือแผ่นดินไหว ปัจจัยสำคัญ เช่น อาหารและพลังงานจะถูกตัดออกจากค่านี้ ซึ่งเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบเหล่านี้

ผู้เทรดสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ที่ Forexfactory.com อัตราดอกเบี้ยและ GDP เป็นตัวกำหนดทิศทางและแนวโน้มของสกุลเงิน ขณะที่ดัชนีอื่นๆ จะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อรายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน

Fundamental Analysis and Financial Annual Report - Producer Price Index Rate and Consumer Price Index Rate

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates