Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

0 0 Vote
Instructor

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ช่วงที่ห้าสิบสองของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking)หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion)

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)คือวิธีที่ผู้เทรดใช้กันอย่างแพร่หลายก่อนวางคำสั่ง เกิดจากการได้รับข่าวด่วนหรือข่าวปัจจุบันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะอ้างอิงตามระดับความสำคัญและผลพวงของข่าวเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด เนื่องจากข่าวไม่มีความแน่นอน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจึงค่อนข้างซับซ้อน เหตุการณ์หรือข่าวอาจมีสาเหตุและผลกระทบอย่างมากในพื้นที่ต่างๆ ผลจากความไม่แน่นอนของข่าว ผู้เทรดจึงไม่ควรวางคำสั่งโดยอ้างอิงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น หลังจากที่ Liquefied Petroleum Gas (LPG)แตะระดับ $15ต่อมาได้ลดลงมาประมาณ $3 เพราะมีการสำรวจพบหลุมใหม่มากมาย

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

ภูมิศาสตร์ การเมือง สังคม และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสิ่งที่ทำให้ข่าวมีอิทธิพลแตกต่างกันไปตามตลาดการเงินของประเทศนั้นๆ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่เหมือนกับการวิเคราะห์เชิงเทคนิค เนื่องจากไม่มีคำนิยามและขั้นตอนเฉพาะตัว ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบหัวและไหล่จะแสดงราคา TP ที่ระดับหนึ่งโดยปริมาณ H ขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนำเสนอเงื่อนไขต่างๆ บนราคาที่แน่นอน ผู้เทรดส่วนมากนิยมใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานก็มีผลกระทบสำคัญบนตลาดการเงินเช่นกัน ผู้เทรดที่ผสมผสานทั้งการวิเคราะห์เทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะทำให้มีความเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้น

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

แนะนำให้ผู้เทรดติดตามการวิเคราะห์ข่าวมากกว่าตัวข่าวเอง ตัวเลขและข้อมูลภายในข่าวอาจมีผลกระทบที่แตกต่างกันจากสิ่งที่แสดงให้เห็น ผู้เทรดควรอ่านการวิเคราะห์ของข่าวจากเว็บไซต์หรือผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ ความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้เทรดจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นหลังจากมีประสบการณ์มาเป็นเวลา 3 หรือ 4 ปี แม้แต่ผู้เทรดที่มีประสบการณ์ก็อาจจะตีความข่าวไปในทางที่ผิดได้

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

เมื่อผู้เทรดต้องการพัฒนาความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่สกุลเงิน ผู้เทรดควรพยายามวิเคราะห์และศึกษาคู่สกุลเงินทุกแง่มุม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ภูมิศาสตร์ของประเทศที่นำเสนอคู่สกุลเงินนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ยูโรคือสกุลเงินที่ใช้ในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้เทรดควรติดตามข่าวทางการเมือง เศรษฐกิจ และเงื่อนไขทางสังคมของประเทศเหล่านั้น เพื่อพัฒนาความรู้ที่มีต่อสกุลเงินยูโร

ผู้เทรดควรพิจารณาปฏิทินข่าวและเหตุการณ์ไปพร้อมกับข่าวประจำวันปกติ บางครั้งข่าวประจำวันอาจมีอิทธิพลต่อราคาของตลาดมากกว่าปฏิทินข่าวหรือเหตุการณ์

มีหัวข้อสำคัญที่ผู้เทรดควรทำความเข้าใจ

  • สกุลเงินที่ค่าเงินแข็งค่ากว่าให้ประโยชน์มากกว่าสกุลเงินที่ค่าเงินอ่อนค่ากว่าใช่หรือไม่?

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

ประเทศที่มีค่าเงินอ่อนกว่าจะมีอัตราการส่งออกสินค้ามากกว่าและอัตราการนำเข้าวัตถุดิบน้อยกว่า เนื่องจากค่าใช้จ่ายการผลิตที่ต่ำกว่า การเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศเหล่านี้มีอัตราที่สูงกว่าเพราะค่าบริการราคาถูก งานหรือธุรกิจต้องการใช้เงินทุนน้อย คุณจะพบว่ามีปริมาณการลงทุนต่างชาติที่สูงกว่า ดังนั้นค่าเงินที่อ่อนกว่าจะมีความได้เปรียบมากกว่าค่าเงินที่สูง ยกตัวอย่างเช่น เยอรมันเน้นการรักษาความเป็นเอกภาพของยุโรปตลอดจนความอ่อนค่าของเงินยูโรเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินใหญ่ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการส่งออก หากค่าเงินยูโรล้มเหลว มาร์คซึ่งเป็นสกุลเงินดัตช์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดอัตราการส่งออกสินค้าที่ลดลง รวมถึงอัตราการท่องเที่ยวลดลง จีนต้องการรักษาระดับค่าเงินให้ต่ำมากที่สุดเพื่อคงสภาพหรือเพิ่มอัตราการส่งออก หากเงินหยวนแข็งค่าขึ้น อาจทำให้เกิดการขาดงบประมาณเมื่อเทียบกับอัตราประชากรที่สูง

  • เงินเฟ้อมีข้อดีบนตลาดการเงินหรือไม่?

เมื่อมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเงินเฟ้อ เนื่องจากการเสนอขายมีอัตราสูงมากกว่าการเสนอซื้อ ตราบใดที่ราคาเสนอขายสูงกว่าราคาเสนอซื้อ ปริมาณสภาพคล่องจะเพิ่มขึ้น การเงินและการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ยังเป็นผลพวงของสภาพคล่องอีกด้วย สภาพคล่องคือปัจจัยหลักสำหรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ จึงต้องรักษาสภาพคล่องให้ต่ำกว่าอัตราปัจจุบัน

การค้นหาความเสี่ยง (Risk Seeking)

การเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานทำให้เกิดเงื่อนไขของการค้นหาความเสี่ยง ดังนั้นผู้คนจะถอนเงินทุนและเงินจากธนาคารเพื่อนำไปลงทุนในตลาดหรือธุรกิจ ธนาคารกลางจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาการเงินเฟ้อให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเงินเฟ้อผันผวน ในกรณีนี้มีการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นและสกุลเงินพร้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูง เช่น AUD และ NZD

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion)

ในกรณีที่แนวโน้มตกต่ำลง ผู้คนส่วนมากจะฝากเงินและเงินทุนไว้ในธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเพราะพวกเขาไม่ได้รับกำไรจากธุรกิจ เนื่องจากปริมาณสภาพคล่องที่สูงในตลาดการเงิน ธนาคารจึงลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้ผู้คนลงทุนในธุรกิจของพวกเขาเอง ในสภาพนี้จะมีการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ เช่น USD และ GBP ยกตัวอย่างเช่นแนวโน้ม AUDUSD จะขยับลงด้านล่างเมื่อดอกเบี้ยในนิวซีแลนด์ลดลง ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นอาจลดลงที่ราคาต่ำกว่า ทองคำได้ลดลงจาก $1900 เป็น $1200 เนื่องจากเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นในกรณี Risk Seeking อย่างไรก็ตามราคาทองคำได้อยู่ในสถานการณ์ Risk Aversion เนื่องจากเงื่อนไขทางการตลาดไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะในประเทศอินเดียและจีน

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates