Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

รูปแบบฮาร์โมนิค

10 1 Vote
Instructor

รูปแบบฮาร์โมนิค

ช่วงที่สี่สิบสี่ของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบฮาร์โมนิค (Harmonic Patter)

รูปแบบฮาร์โมนิค

รูปแบบฮาร์โมนิค (Harmonic Pattern)อ้างอิงตามจุดกลับตัวจากระดับ Fibonacci แสดงให้เห็นถึง Potential Reversal Zones หรือเรียกว่า PRZ ความล้มเหลวของรูปแบบฮาร์โมนิคนั้นมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้นผู้เทรดต้องใช้ร่วมกับการยืนยันอื่นๆ หากต้องการวางคำสั่งบนพื้นฐานของสัญญาณฮาร์โมนิค การยืนยันสามารถดูจากรูปแบบแท่งเทียน, ตัวชี้วัด, เขต Overbought และ Oversold, ระดับ Fibonacci หรือเส้นแนวรับและแนวต้าน

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

รูปแบบ Harmonic อาจสร้างสัญญาณที่ไม่สามารถใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น

  • สัญญาณไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีช่องว่างของราคาในช่วงเวลาตลาดปิดตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันจันทร์ ช่องว่างของราคาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากมีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ในระหว่างวัน
  • สัญญาณไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากการวิเคราะห์แท่งเทียนที่ไม่แม่นยำ แท่งเทียนอาจอยู่เลยขึ้นไปหรือต่ำกว่าที่ผู้เทรดคาดการณ์

รูปแบบ “AB เท่ากับ CD” คือหนึ่งในประเภทรูปแบบ Harmonic ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายกว่ารูปแบบ Harmonic ประเภทอื่น ดังภาพประกอบบนกราฟ รูปแบบ Fibonacci สองอันต้องวาดบนการแกว่งตัว 3 ครั้ง หาก Fibonacci อันแรกถูกวาดบนการแกว่งตัว ABดังนั้นแนวโน้มต้องกลับไปยังบริเวณที่อยู่ระหว่าง 61.8% หรือ 78.6% จุดกลับตัวบนส่วนนี้เรียกว่า C ซึ่งทำให้แนวโน้มเปลี่ยนไปตามทิศทาง Fibonacci อีกอันควรวาดจาก B ไป C โดยแนวโน้มต้องเคลื่อนตัวต่อไปยังบริเวณระหว่าง 127.2% และ 161.8% ของ Fibonacci อันที่สอง มีโอกาสเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะกลับทิศทางอีกครั้งตั้งแต่จุด D ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งตามทิศทางของแนวโน้มจากจุด D รูปแบบนี้มีประเภท Bullish และ Bearish และการที่รูปแบบนี้จะล้มเหลวมีความเป็นไปได้สูงมาก

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

ตัวอย่างบน MT4 ได้รับการวาดบนแนวโน้ม Bearishซึ่งราคาตลาดลดลงจากจุด A ไปยังจุด B จากนั้นกลับไปที่จุด C ซึ่งเกิน 61.8% ของ Fibonacci แนวโน้มได้ลดลงจนถึงจุด D ใกล้ระดับ 127% ของ Fibonacci อันที่สอง คาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงทิศทางไปยังจุดยอด

รูปแบบ Harmonic อีกอย่างเรียกว่า Gartley ประกอบด้วย Fibonacci ที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ซึ่งมีราคา TP แตกต่างกัน 2 จุด ทั้งประเภท Bullish และ Bearish มีขั้นตอนและความสัมพันธ์เหมือนกัน แต่แนวโน้มบนประเภท Bullish จะยังคงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป และบน Bearish จะลดลงหลังจากมีความผันผวนระยะหนึ่ง

แนวโน้มเคลื่อนตัวจากจุดเริ่มต้น X เข้าหาจุด A แล้วกลับตัวจนกระทั่งไปถึงจุด B หาก Fibonacci อันแรกถูกวาดบนเส้น XA ดังนั้น B ควรอยู่ที่ระดับ 61.8% บนจุดกลับตัว B แนวโน้มเปลี่ยนทิศทางและเคลื่อนตัวต่อไปยังจุด C ซึ่ง Fibonacci อันที่สองควรวาดบน AB และ C ต้องอยู่ระหว่าง 38.2% และ 88.6% ของ Fibonacci อันที่สอง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอีกครั้ง แนวโน้มยังคงเคลื่อนตัวเข้าหาจุด D โดยที่ Fibonacci อันสุดท้ายควรวาดบนเส้น BC และ D ต้องอยู่ในเขตระหว่าง 127% และ 161.8% ของ Fibonacci อันที่สาม จุด D ควรอยู่ที่ประมาณ 78.6% ของ Fibonacci อันแรก ซึ่งวาดบนการแกว่ง XA ความสัมพันธ์ระหว่างจุด B และการแกว่งตัว XA จะแสดงบนเส้น XB นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเส้น C และ AB จะแสดงให้เห็นโดยเส้น AC สุดท้ายนี้ความสัมพันธ์ระหว่าง D กับ BC และ D กับ XA จะกำหนดโดยเส้น BD และ XD ตามลำดับ

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

ตัวอย่างจากแพลตฟอร์ม MT4 จะแสดงถึงการใช้ประโยชน์ของรูปแบบนี้ บนกราฟทองคำมีแนวโน้มขาลงซึ่งกลับขึ้นมาสูงกว่า 61.8% ของระดับ Fibonacci หลังจากแตะระดับนั้น แนวโน้มลดลงไปที่จุดหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 61.8% ของระดับ Fibonacci ทิศทางของแนวโน้มเปลี่ยนเคลื่อนที่เข้าหาจุดยอด จนถึง 127% ของระดับ Fibonacci หลังจากจุดนี้ดูเหมือนว่าราคาจะลดลง

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Butterfly คือ Harmonic อีกหนึ่งรูปแบบที่มี Fibonacci 3 อัน ซึ่งแนวโน้มเริ่มต้นจากจุด X ในประเภท Bullish เมื่อแนวโน้มไปถึงจุด A ได้กลับตัวแล้วเคลื่อนเข้าหาจุด B จุดกลับตัว B อยู่ที่ 78.6%ของ Fibonacci เหนือ XAจากนั้นราคาเพิ่มขึ้นเข้าหาจุด C ซึ่งอยู่ระหว่าง 38.2%และ 88.6%ของ Fibonacci บน AB การแกว่งตัวครั้งสุดท้ายควรจะเคลื่อนไปยังด้านล่างจนกระทั่งแตะจุด D จุด D ต้องอยู่ระหว่าง 161.8%และ 261.8%ของ Fibonacci อันที่ 3 ซึ่ง D ควรอยู่เหนือ 127% และน้อยกว่า 161.18%ของ Fibonacci อันแรก รูปแบบ Bearish มีวิธีและแนวทางเดียวกัน

ตัวอย่างของ Bearish Butterfly บน MT4 ได้รับการวาดเรียบร้อยแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างจุดและเส้นถูกกำหนดไว้แล้ว คลื่น 2 อัน มีจุดยอดและความสูงของคลื่นระดับหนึ่ง สุดท้ายแนวโน้มได้ลดลงจากจุดสุดท้าย ซึ่งเคยเป็นจุดที่ดีในการวางคำสั่งขาย

รูปแบบ Bat คือรูปแบบ Harmonic อีกประเภทที่มี Fibonacci3 อัน ราคาได้เริ่มเคลื่อนไหวจาก X ไป A จากนั้นการแกว่ง AB ได้ย้อนกลับไปยังเขตระหว่าง 38.2%และ 50%แนวโน้มได้กลับตัวจาก B ไปจุด C ซึ่งอยู่ระหว่าง 38.2%และ 88.6%ของ Fibonacci ABการแกว่งครั้งสุดท้ายจาก C ไป D มีทิศทางตรงกันข้ามไปยัง BC จุด D จะอยู่ในพื้นที่ระหว่าง 161.8%และ 261.8%ของ BC บวกกัน 88.6%ของ XA แนวโน้มอาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากจุด D

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

ตัวอย่างรูป Bat บน MT4 จะแสดงให้เห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ คลื่นสองลูกที่เชื่อมต่อกันเกิดเป็นรูปแบบ Bat ที่ถูกต้อง

ประเภทสุดท้ายของรูปแบบ Harmonic ที่ศึกษาในส่วนนี้คือรูปแบบ Crab การแกว่งครั้งแรกเกิดขึ้นจาก X ไป A ตามด้วยการแกว่ง AB บนเขตระหว่าง 38.2%และ 61.8%ของ XAการแกว่ง BC ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับ AB อยู่ในพื้นที่ระหว่าง 38.2%และ 88.6%ของ AB การแกว่งกลับตัวอีกอันคือ CD ซึ่งอยู่เหนือ 224% และน้อยกว่า 361.8% ของ BC จุด D อยู่ที่ประมาณ 161.8% ของ Fibonacci เหนือ XA

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

มีตัวอย่างบน MT4 ที่แสดงรูปแบบ Crab พร้อมกับความสัมพันธ์และเงื่อนไข

Harmonicรูปแบบอื่นๆ เช่น

  • รูปแบบ 5-0
  • รูปแบบฉลาม
  • รูปแบบ 3Drives
  • รูปแบบ Alternate Bat

ผู้เทรดสามารถดูสื่อการเรียนรู้ได้บนเว็บไซต์ Harmonictrader.com แนะนำให้ผู้เทรดใช้ตัวชี้วัดที่มีอยู่ฟรีบนอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการวาดรูปแบบ Harmonicโดยอัตโนมัติ

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates