Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

ตัวชี้วัด และออสซิลเลเตอร์

0 0 Vote
Instructor

ตัวชี้วัด และออสซิลเลเตอร์

ช่วงที่สามสิบเจ็ดของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัด (Indicator)และออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)

ตัวชี้วัด (Indicator)

ตัวชี้วัด (Indicator)มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ตัวชี้วัดจะคำนวณด้วยสูตรโดยใช้ข้อมูลจากตลาด ข้อมูลนี้สามารถมาได้จากหลายแหล่ง เช่น ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด รวมถึงปริมาณธุรกรรม ผู้เทรดไม่สามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวและราคาเป้าหมายของอนาคตได้โดยการวิเคราะห์แนวโน้มบนกราฟเท่านั้น ดังนั้นผู้เทรดต้องใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือเพื่อดูแนวโน้มอนาคตของตลาด นอกจากการใช้ตัวชี้วัดนิยมกันอย่างกว้างขวาง เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)ผู้เทรดบางรายยังชอบใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดที่ซับซ้อน เช่น สโตแคสติก (Stochastic)

ตัวชี้วัดสามารถใช้ได้ 3 วิธี

  1. การแจ้งเตือน :ตัวชี้วัดจะแจ้งเตือนผู้เทรดเกี่ยวกับจุดที่ต้องการหรือจุดราคาทะลุเพื่อวางคำสั่ง
  2. การยืนยัน :ตัวชี้วัดจะแจ้งเตือนผู้เทรดว่ารูปแบบหรือแนวโน้มได้ก่อตัวขึ้นมา และราคากำลังขยับเข้าหาราคาเป้าหมาย
  3. การคาดการณ์ :ตัวชี้วัดจะแจ้งเตือนผู้เทรดเกี่ยวกับรูปแบบในอนาคตหรือแนวโน้มที่ขยับเข้าหาราคาที่กำหนด

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

การใช้ตัวชี้วัด 2 หรือ 3 อย่างพร้อมกันจะมีประโยชน์ ในขณะที่การใช้ตัวชี้วัดมากกว่า 5 อย่างไม่มีประโยชน์

สามารถแยกแยะตัวชี้วัดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดนำ (Leading)และตัวชี้วัดตาม (Lagging)

ตัวชี้วัดนำ (Leading) เช่น RSI และ CCI สามารถคาดการณ์แนวโน้มอนาคตและเป้าหมายได้

ตัวชี้วัดตาม (Lagging)สามารถใช้กับแนวโน้มปัจจุบัน ช่วยยืนยันทิศทางปัจจุบัน มีประโยชน์บนแนวโน้มที่รุนแรง ตัวชี้วัดเหล่านี้ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average)จะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อตลาดเป็นช่วงขึ้นลงอยูในกรอบ (Range) หรือไร้แนวโน้ม (Sideway)

ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)

ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)คือตัวชี้วัดความแกว่ง เป็นตัวบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

Centred Oscillatorที่เคลื่อนไหวบนระดับสามารถใช้กำหนดทิศทางของแนวโน้มตลาดได้

Banded Oscillatorจะแกว่งอยู่ระหว่าง Overbought และ Oversold เช่น RSI

ตัวชี้วัดและออสซิลเลเตอร์มีอยู่มากกว่า 18,000 ชนิด นอกจากตัวชี้วัดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ผู้เทรดยังสามารถสร้างตัวชี้วัดที่ได้เองเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดที่ดีกว่าสำหรับการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม MT4 ตัวชี้วัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีดังนี้

MA หรือ Moving Average

CCI หรือ Commodity Channel Index

RSI หรือ Relative Strength Index

MACD หรือ Moving Average Convergence/ Divergence

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates