Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียน

0 0 Vote
Instructor

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียน

ช่วงที่ยี่สิบสามของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับแท่งเทียน แท่งเทียนญี่ปุ่น รายละเอียดแท่งเทียน แท่งเทียนเฉียงขึ้นและเฉียงลง รวมถึงจุดเริ่มต้นของแท่งเทียน เส้นกำไรและเส้นขาดทุน

แท่งเทียน

แท่งเทียนหรือแท่งเทียนญี่ปุ่นได้รับการกล่าวถึงและใช้งานเป็นครั้งแรกโดยผู้เทรดชาวญี่ปุ่น รูปร่างของแท่งเทียนอธิบายถึงอารมณ์ของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เทรดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

การใช้แท่งเทียน

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคด้วยแท่งเทียนมีผลกระทบมากที่สุดต่อแนวโน้มตลาดฟิวเจอร์ ดังนั้นข้อมูลตลาดหุ้นของประเทศอื่นๆ จะอยู่ในรูปของแท่งเทียนญี่ปุ่นที่มีราคาและคุณสมบัติเหมือนกัน เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนำเสนอโดยองค์กรตลาดหุ้นเพียงแห่งเดียว หรือกล่าวได้ว่าเพราะตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเป็นเครือข่ายระหว่างธนาคาร รูปแบบของแท่งเทียนญี่ปุ่นจึงได้รับการนำเสนอโดยโบรกเกอร์หลายรายที่มีคุณสมบัติและราคาแตกต่างกัน ซึ่งผู้ให้บริการตลาดแต่ละรายมีโซนเวลาที่ไม่เหมือนกัน รูปแบบ สูง ต่ำ ราคาเปิดและราคาปิดของแท่งเทียนที่แสดงโดยโบรกเกอร์จึงแตกต่างกัน

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

แท่งเทียนที่ดีที่สุดและแม่นยำมากที่สุดให้บริการโดย FXPro เนื่องจากมีประวัติราคาที่ยาวนาน ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ดีกว่า โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันและทองคำ โบรกเกอร์บางรายนำเสนอประวัติราคาในช่วงเวลาที่จำกัดเท่านั้น ซึ่งอาจมีความยุ่งยากเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์บางตัว

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

ปริมาณที่ซื้อขายบนตลาดหุ้นเชื่อถือได้ เนื่องจากข้อมูลได้รับการนำเสนอโดยองค์กรตลาดหุ้นเพียงแห่งเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้เทรดไม่สามารถดูปริมาณของธุรกรรมได้ หากต้องการตรวจสอบปริมาณของธุรกรรมในตลาดฟอเร็กซ์ ควรตรวจสอบบนแพลตฟอร์ม FXPro, FXCM, IG และ OANDA จะดีกว่า เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก ชนิดแท่งเทียนมีมากกว่า 140 ประเภท พร้อมด้วยระดับความน่าเชื่อถือต่างๆ กราฟแท่งเทียนมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใน H4 และช่วงเวลาที่นานกว่า ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่มาจากการใช้ข้อมูลแท่งเทียนจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเมื่อผู้เทรดใช้ H4 หรือช่วงเวลาที่นานกว่า กราฟแท่งเทียนจะมีความเชื่อถือน้อยในช่วงเวลาที่สั้นกว่า เนื่องจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

กราฟแท่งเทียนจะแตกต่างกันออกไป อ้างอิงตามจำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคสามารถอ้างอิงได้จากแท่งเทียนเดียว

การวิเคราะห์เชิงเทคนิคสามารถดำเนินการได้บน 2 ถึง 5 แท่งเทียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนมีผลกระทบอย่างมากต่อการวิเคราะห์เชิงเทคนิค

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

สามารถจำแนกแท่งเทียนได้ตามความสำคัญ

  1. ความสำคัญสูง
  2. ความสำคัญปานกลาง
  3. ความสำคัญต่ำ

ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคส่วนใหญ่จะเป็นแท่งเทียนที่มีความสำคัญสูง

ส่วนต่างๆ ของแท่งเทียน

แท่งเทียนมีส่วนหลักที่เรียกกันว่าตัวแท่ง Open จะบอกราคาเปิดบนแท่งเทียน Close คือราคาที่แท่งเทียนปิด Highหมายถึงราคาสูงสุดของวัน Lowคือราคาต่ำสุดของวัน บริเวณระหว่างตัวแท่งและราคา High/Lowจะเรียกไส้เทียน (Shadow)ไส้เทียนด้านบน (Upper Shadow)จะอยู่ระหว่างHighและตัวแท่ง ส่วนไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow)อยู่ระหว่างตัวแท่งและ Lowซึ่งจะไม่มีไส้เทียนบนแท่งเทียน

ประเภทของแท่งเทียน

สามารถจำแนกแท่งเทียนได้เป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ขาขึ้นหรือ Bullish และขาลงหรือ Bearish

แท่งเทียนขาขึ้นหรือ Bullishจะมีตำแหน่งเปิดอยู่ด้านล่างตำแหน่งปิดตามภาพทางซ้าย ราคาเริ่มต้นจากตำแหน่งเปิด หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่ง พร้อมการเปลี่ยนแปลงของราคา ทำให้มีราคาปิดที่สูงกว่าราคาเข้า

แท่งเทียนขาลงหรือ Bearishจะมีตำแหน่งเปิดอยู่สูงกว่าตำแหน่งปิดตามภาพทางขวา ราคาเริ่มต้นจากตำแหน่งเปิด หลังจากผ่านไปช่วงหนึ่ง พร้อมการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีราคาปิดที่ต่ำกว่าราคาเข้าตลาด

ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดก็เป็นแบบเดียวกัน

ราคาเข้าตลาดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของแท่งเทียน ในแท่งเทียนแบบBullish ราคาเข้าตลาดควรมากกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน  ราคาคำสั่งซื้อต้องมากกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียน สำหรับแท่งเทียนแบบ Bearishราคาคำสั่งขายต้องน้อยกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียน

แนะนำให้ผู้เทรดวางคำสั่งเริ่มต้นให้ห่าง 3 pip จากแท่งเทียนในช่วงเวลา H4 ช่องว่างนี้สำหรับรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน ซึ่งจะเป็น 5, 7 และ 10 pip ตามลำดับ วิธีนี้จะช่วยลดความล้มเหลวของการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่อ้างอิงตามแท่งเทียน

TP ของคำสั่งซื้อบนแท่งเทียน Bullish ควรวางสูงกว่าราคาสูงสุดบนแท่งเทียนบวกกับความยาวของแท่งเทียน การวาง SL บนคำสั่งนี้ควรวางที่ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน

TP ของคำสั่งขายบนแท่งเทียน Bearishควรวางต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนลบกับความยาวของแท่งเทียน การวาง SL บนคำสั่งนี้ควรวางที่ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates