Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Fibonacci Retracement และ Expansion

0 0 Vote
Instructor

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Fibonacci Retracement และ Expansion

ช่วงที่ยี่สิบแปดของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึง Fibonacci Retracement และ Expansion กฎของ Fibonacciและรายละเอียด

ทฤษฏี Fibonacci

เลโอนาร์โด ปีซาโน บีกอลโล หรือรู้จักกันในชื่อ เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci)นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ได้นำเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสูตรคำนวณอัตราการเกิดของประชากร หมายเลขลำดับที่คำนวณโดยสูตรฟีโบนัชชีนั้นมาจากรูปแบบทางธรรมชาติทั้งหมด เช่น ระยะทางระหว่างดวงดาวหรือแม้แต่ตำแหน่งอวัยวะของมนุษย์ ตัวเลขจะถูกคำนวณโดยการเพิ่มเลขสองตัวสุดท้ายดังต่อไปนี้

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…

ผลของตัวเลขFibonacciที่ให้มาจะถูกหารโดยตัวเลข Fibonacciอีกตัวที่ใช้ในตลาดการเงิน ซึ่งจะได้ผลลัพธ์คือ

0 -23.6%- 38.2%- 50% - 61.8%- 76.4%- 88.6%- 1 – 1.27 -……

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

ตัวเลขระหว่าง 0 และ 1 สามารถนำเสนอในรูปเปอร์เซ็นต์ซึ่งจะพัฒนาระดับแนวรับ ขณะที่ตัวเลขมากกว่า 1 จะสร้างระดับแนวต้าน ระดับแนวรับจะใช้ใน Retracement Fibonacci ขณะที่ระดับแนวต้านจะใช้ในExpansion Fibonacci

Fibonacci Retracement

ฟีโบนัชชีรีเทซเมนต์ (Fibonacci Retracement)สามารถวาดได้ระหว่างการแกว่งตัวสองอัน ซึ่งแสดงระดับแนวรับที่เป็นไปได้ ผลกระทบของแต่ละระดับอาจนำมาใช้ได้เว้นแต่ว่ามันถูกตัดโดยราคาตลาด หากราคาถึงระดับที่สูงกว่า แนวโน้มก็มีโอกาสมากขึ้นในการเปลี่ยนทิศทาง Fibonacci จะวาดระหว่างจุดกลับตัวสองจุด ระดับจะเป็นแนวรับเมื่อผู้เทรดรู้ทิศทางของแนวโน้มทั้งหมด ไม่เช่นนั้น หากผู้เทรดกำหนดทิศทางของแนวโน้มหลังจากที่ถึงระดับ 0 ระดับFibonacciจะมีผลเป็นแนวต้าน

สามารถดูตัวอย่างบน MT4 เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ผู้เทรดจะพบปุ่ม Fibonacci ได้ในแถบเครื่องมือ หากไม่มีอยู่บนแถบเครื่องมือ ผู้เทรดสามารถคลิกขวาบนแถบเครื่องมือ ผ่านตัวเลือกการปรับแต่งในเมนูได้ โดยสามารถใส่ตัวเลือกอื่นๆ ได้จากรายการที่มีอยู่ไปยังรายการที่เลือก ผู้เทรดสามารถเลือกการแกว่งเพื่อทำการวาด Fibonacci Retracement จุดแกว่งจุดสูงและต่ำสุดจะเชื่อมต่อกัน หลังจากวาง Fibonacci ผู้เทรดสามารถคลิกขวาบนเส้นสีแดงเพื่อเปิดหน้าต่างคุณสมบัติ ระดับ 76.4%สามารถเพิ่มไปยังแท็บระดับ Fibo ผู้เทรดต้องใส่ 0.764 ในช่องระดับ และช่องรายละเอียด ผู้เทรดสามารถใส่ 76.4 แนวโน้มหลักคือขาขึ้น ดังนั้นผู้เทรดควรพิจารณาผลกระทบFibonacci บนทิศทางหลังจากที่ถึงระดับ 0 ราคาได้ไปถึงเส้นแนวรับ 23.6 ซึ่งมีผลกระทบเล็กน้อยบนแนวโน้ม ขณะที่ระดับ 38.2 และ 50 ไม่ได้มีผลกระทบมากนัก ทิศทางได้เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเมื่อราคาไปถึง 61.8 ระดับ Fibonacci บางส่วนไม่มีความสำคัญ ดังนั้นระดับจะมีผลกระทบที่เป็นไปได้ของแนวโน้ม ซึ่งบน 61.8 มีอีกระดับ ดังนั้นมันคือราคาที่ควรจะเปลี่ยนแปลงทิศทางเป็นแบบกลับหัว อีกหนึ่งตัวอย่างสามารถวาดได้บนการแกว่ง ในแนวโน้มขาลง สามารถวาง Fibonacci Retracement บนราคาที่ทิศทางแนวโน้มได้เปลี่ยนแปลงบน 23.6, 50, 76.4 และ 88.6 ขณะที่ 38.2 และ 61.8 ไม่มีผลกระทบใดๆ บนการเคลื่อนไหวของราคา ยิ่งการแกว่งที่เลือกยาวเท่าไร Fibonacci ก็จะมีผลกระทบมากบนแนวโน้มราคา ซึ่งระดับจะได้รับผลกระทบ เว้นแต่จะถูกตัดโดยราคาตลาด 23.6 ไม่มีผลกระทบอีกต่อไปหลังจากที่ผ่านราคาเช่นที่ระดับ 50 ผู้เทรดสามารถแบ่ง Fibonacci ได้เป็นสี่ส่วนหลักๆ ส่วนแรกตั้งแต่ 0 ถึง 38.2 ส่วนที่สองตั้งแต่ 38.2 ถึง 61.8 ส่วนที่สามตั้งแต่ 61.8 ถึง 88.6 และสุดท้ายตั้งแต่ 88.6 ถึง 100 เมื่อราคาผันผวนในส่วนแรก ทิศทางที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นไปได้หากราคาตลาดผ่านระดับ 0 แนวโน้มที่ีแรงหนุนพุ่งไปยังทิศทางขาลง เมื่อราคาตลาดไปถึงส่วนที่สูงกว่าของ Fibonacci หากราคาไปถึงส่วนที่สอง มันจะยังคงเป็นเหมือนแนวโน้มก่อนหน้าที่มุ่งไปยัง 0 หลังจากข้ามระดับ 0 ความเป็นไปได้ของทิศทางที่ยอมรับจะเป็นปกติ หากราคาไปถึงส่วนที่ 3 และ 4 ทิศทางที่ยอมรับที่มุ่งหน้าไปยัง 0 ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

หากราคาตลาดผ่านระดับ 0 ผู้เทรดต้องอัปเดตจุด Fibonacci 0 ยกตัวอย่างเช่น ผู้เทรดจะวางระดับ 0 บนจุดสิ้นสุดของการแกว่ง ซึ่งเปลี่ยนเป็นจุดที่ต่ำลงหลังจากราคาตลาดดำเนินไปจนถึงระดับใหม่ และควรอัปเดตเป็นอัตราใหม่ บนระดับ 0 สุดท้าย Fibonacci แสดงให้เห็นถึงระดับที่มีความสำคัญบน 38.2, 50 และ 61.8

Fibonacci Expansions

ฟีโบนัชชี เอ็กซ์แพนชั่น (Fibonacci Expansion)บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของแนวต้านที่มีต่อแนวโน้มตลาดปัจจุบัน มีประโยชน์เมื่อคู่กับรูปแบบบางอย่าง เช่น Flag หรือ Head และ Shoulder อัตราของระดับสามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ผู้เทรดเลือก

บน MT4 ผู้เทรดสามารถวาด Fibonacci Expansion บนแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งมีจุดกึ่งกลางและจุดสิ้นสุด บนเมนูคลิกขวาจะมีคุณสมบัติของExpansionซึ่งผู้เทรดสามารถแก้ไขระดับ Fibo ได้ ระดับภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงได้จากแท็บนี้ ดังนั้นผู้เทรดสามารถดัดแปลงหรือเพิ่มระดับอื่นๆ ในอัตราระดับที่พิจารณาว่าสูงกว่า 1 ผู้เทรดสามารถย้ายจุดสิ้นสุดได้อย่างง่ายดาย หากความยาวของเส้นสีแดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดกึ่งกลางถูกพิจารณาว่าเป็น 100% ดังนั้น 61.8 จะหมายถึงระดับนั้นเป็น 61.8% ของความยาวการแกว่ง ซึ่งสูงกว่าจุดกึ่งกลางของFibonacci ช่องว่างระหว่างจุดกึ่งกลางและระดับ 100 เท่ากับความยาวของการแกว่ง นอกจากนี้สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายใน MT4 โดยการวางFibonacciที่เหมือนกับรูปแบบก่อนหน้านี้

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

ผู้เทรดสามารถใช้ Fibonacci Retracement บนแนวโน้ม และระบุระดับบางส่วนเพื่อแสดงFibonacci Expansionบนเมนูคลิกขวาจะมีระดับ Fibo ของคุณสมบัติ Fibo ผู้เทรดสามารถเพิ่มระดับใหม่ที่ -0.5 ในช่องระดับ และ h/2 ในช่องรายละเอียด -1 ในช่องระดับ และ h ในช่องรายละเอียด ระดับ h/2 และ h จะเพิ่มคุณสมบัติFibonacci Expansion ไปยัง Fibonacci Retracement ที่ให้มาเพื่อพิจารณาราคา TP ในอนาคตและราคาเป้าหมาย

บน PForex.comจะมี Fibonacci หลายประเภท ผู้เทรดสามารถศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมคือ Retracement และ Expansion

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates