Marubozu Candlestick Pattern - Long Body, No Higher Lower Shadow

แท่งเทียนแบบไม่มีไส้เทียน

10 1 Vote
Instructor

แท่งเทียนแบบไม่มีไส้เทียน

ช่วงที่ยี่สิบสี่ของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงแท่งเทียนยาว รูปแบบแท่งเทียนแบบไม่มีไส้เทียน (Marubozu)แท่งเทียนแบบอีกาสามตัว (Three Black Crows)และแบบสามทหารเสือ (Three White Soldiers)

Marubozu Candlestick Pattern - Long Pattern with Low Shadow - Buy and Sell Reversal Trading Signals

แท่งเทียน Marubozu หรือแท่งเทียนยาว

แท่งเทียน Marubozuหรือแท่งเทียนยาว แสดงให้เห็นถึงความคงที่ของตลาดทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ซึ่งทำให้ผู้เทรดเชื่อมั่นว่าคำสั่งส่วนใหญ่บนตลาดนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ผู้เทรดอื่นๆ อาจรอเพื่อที่จะวางคำสั่งในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ผู้เทรดส่วนมากวางคำสั่งขายบนสินทรัพย์ที่มีทิศทางขาลง แต่ผู้เทรดจำนวนหนึ่งเลือกที่จะรอให้ถึงจุดกลับตัวเพื่อวางคำสั่งซื้อ

การเปรียบเทียบขนาดแท่งเทียน

Marubozuจะไม่มีไส้เทียน ดังนั้นโครงสร้างทั้งหมดจะมีเฉพาะตัวแท่งเท่านั้น แม้ว่าจะมีความยาวของแท่งเทียนก็ตาม แท่งเทียนยาวจะมีไส้เทียนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวแท่งที่ยาว แท่งเทียน Marubozu หรือแท่งเทียนยาวจะยาวกว่าแท่งเทียนอื่นๆ ทำให้สังเกตได้ง่าย

ในแนวโน้มขาลง แท่งเทียน Marubozu หรือแท่งเทียนยาวจะยืนยันการอ่อนตัวของราคา แท่งเทียน Marubozu หรือแท่งเทียนยาวคือสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเจนถึงการอ่อนตัวของตลาดหลังจากที่ราคาตลาดได้ผ่านจุดต่ำสุดของแท่งเทียน ส่วนแท่งเทียน Marubozu หรือแท่งเทียนยาวสีขาว แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากราคาตลาดผ่านจุดสูงสุดของแท่งเทียน

Long, Three White Soldiers and Three Black Crows

Marubozu

ผู้เทรดสามารถดูตัวอย่างมากมายได้จากกราฟบนแพลตฟอร์ม MT4 เช่น มีแท่งเทียนยาวสีขาวที่ตามด้วยส่วนของราคา อีกตัวอย่างหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวขาขึ้นที่ยืนยันโดยแท่งเทียนยาวสีขาวที่มีไส้เทียนขนาดเล็ก ผู้เทรดต้องเปรียบเทียบขนาดของแท่งเทียนยาวหรือ Marubozu กับแท่งเทียนที่อยู่ใกล้เคียง บางครั้งแท่งเทียนอาจมีไส้เทียนขนาดเล็กเพียงด้านเดียวเท่านั้นซึ่งสามารถดูได้ง่ายๆ จากกราฟ แท่งเทียนยาวและ Marubozu สีดำอาจยืนยันถึงการอ่อนตัวของแนวโน้มราคา แท่งเทียนMarubozu สีขาวอีกอันก่อตัวขึ้นโดยไม่มีไส้เทียนใดๆ ซึ่งตามมาด้วยการอ่อนตัวของราคาตลาด

Marubozu Candlestick Pattern - Three White Soldiers and Black Crows Pattern in Forex Market on MetaTrader

อีกาสามตัว (Three Black Crows)

รูปแบบของแท่งเทียน 3 อัน ที่เรียกว่าอีกาสามตัว (Three Black Crows) จะประกอบด้วยแท่งเทียนสีดำต่อเนื่อง 3 อัน หรือแท่งเทียนที่มีราคาปิดต่ำลงเรื่อยๆ ใน 3 ช่วงเวลาที่ติดต่อกัน หลังจากลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งเทียนสุดท้าย จะถูกคาดการณ์ว่าราคาตลาดจะเป็นไปในทิศทางขาลง

สามทหารเสือ (Three White Soldiers)

แท่งเทียน 3 อัน อีกรูปแบบเรียกว่า สามทหารเสือ (Three White Soldiers)ประกอบด้วยแท่งเทียนสีขาว 3อัน ติดกันใน 3ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เมื่อราคาตลาดตัดกับจุดสูงสุดของแท่งเทียนอันที่สาม มันจะยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อไป

โปรดทราบว่าแท่งเทียนทั้ง 3 อัน ต้องไม่มีช่องว่างระหว่างราคา หมายความว่าจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดต้องเชื่อมต่อกัน หากแท่งเทียนอันที่ 4 มีรูปแบบเดียวกัน ผู้เทรดสามารถพิจารณาได้ว่าแท่งเทียนแรกคือจุดเริ่มต้นของรูปแบบแท่งเทียน 3 อัน ซึ่งมีรูปร่างและขนาดแตกต่างจากแท่งเทียนปกติ ตัวแท่งของแท่งเทียนเหล่านี้จะมีขนาดปกติ แต่ไส้เทียนมีขนาดเล็ก

ในแพลตฟอร์ม

ผู้เทรดสามารถพบกับรูปแบบต่างๆ ได้บน MT4 แท่งเทียนแบบสามทหารเสือ (Three White Soldiers) จะแสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งชุดนี้เห็นไม่ค่อยชัดเนื่องจากไส้เทียนที่ยาว อีกตัวอย่างแสดงให้เห็นรูปแบบสามทหารเสือ (Three White Soldiers)ซึ่งตามด้วยแนมโน้มขาลง ในรูปแบบแท่งเทียน3 อัน หากแท่งเทียนอันที่สามคือ Marubozu หรือแท่งเทียนยาว จะเป็นการยืนยันทิศทางปัจจุบันของราคาตลาด ซึ่งในกราฟของตลาดจะมีรูปแบบแท่งเทียน 3 อันเหล่านี้

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่น ๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates