Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และลักษณะ

0 0 Vote
Instructor

ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และลักษณะ

ช่วงที่สามสิบแปดของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Indicator)และลักษณะของมัน

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Indicator)คือค่าเฉลี่ยของราคาในแต่ละช่วง ซึ่งสามารถปรับได้โดยผู้เทรด Moving Averageจะกำหนดด้วยจำนวนของไทม์เฟรมต่ำกว่าซึ่งมีการเคลื่อนที่เร็วกว่า ส่วนไทม์เฟรมที่มากกว่าจะทำให้การเคลื่อนที่ของ MA ช้าลง เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องคำนวณค่าเฉลี่ยมากกว่า

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

MA แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Simple, Exponential, Smooth และ Linear-Weighted Moving Average

SMA หรือ Simple Moving Averageเป็นผลรวมของข้อมูลราคาหารด้วยจำนวนข้อมูลที่ระบุ

EMA หรือ Exponential Moving Average จะคำนวณโดยใช้ผลรวมของข้อมูลราคาแต่ละอัน คูณด้วยปริมาณเลขชี้กำลัง และหารด้วยจำนวนของข้อมูลที่ระบุ สามารถเพิ่มความชัดเจนได้โดยการพิจารณาความสำคัญของข้อมูลแต่ละอันอ้างอิงตามความใหม่ ข่าวล่าสุดจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับข่าวในหนังสือพิมพ์ช่วงเช้า ซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากกว่า SMA

SMMA หรือ Smooth Moving Average คล้ายกับ EMAแต่มีระยะเวลานานกว่า ดังนั้นช่วงเวลาที่นานกว่าทำให้ SMMAค่อยๆ เคลื่อนที่ ซึ่งมีลักษณะต่างจาก EMA

LWMA หรือ Linear Weighted Moving Average สามารถคำนวณโดยใช้ผลรวมของราคา ซึ่งคูณด้วยน้ำหนักปัจจุบัน แล้วหารด้วยจำนวนของราคาที่ระบุ น้ำหนักสูงสุดที่คูณโดยราคาล่าสุดคือจำนวนของราคาที่ระบุเข้ามาใน LWMA น้ำหนักของแต่ละราคาจะถูกหักจากจำนวนไทม์เฟรมของราคาล่าสุด ดังนั้นไทม์เฟรมก่อนหน้านี้จะคูณด้วย 1

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

ความสัมพันธ์ระหว่าง SMA และราคาตลาดหรือ SMA ประเภทอื่นๆ จะเป็นดังนี้

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

  1. ราคาและ SMA: หากราคาตลาดอยู่ต่ำกว่า SMA การวางคำสั่งขายจะดีกว่า หากราคาตลาดสูงกว่า SMA แนวโน้มราคาจะเป็นขาขึ้น
  2. ราคาที่มี 2 SMA โดยที่ SMA2 > SMA1: หากราคาอยู่ต่ำกว่า SMA1 และ SMA2 สูงกว่า SMA1 ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขาย หากราคาสูงกว่า SMA1 ขณะที่ SMA1 สูงกว่า SMA2 แนวโน้มขาขึ้นจะมีความเป็นไปได้มากขึ้น
  3. ราคาที่มี 3 SMA โดยที่ SMA3>SMA2 > SMA1:หากราคาอยู่ต่ำกว่า SMA1ขณะที่ SMA3 คือ SMA ที่สูงที่สุด และ SMA2 สูงกว่า SMA1 แนวโน้มจะเป็นขาลง หากราคาสูงกว่า SMA ทั้งหมดและ SMA3 คือตัวชี้วัด ขณะที่ SMA1 สูงกว่า SMA2 พิจารณาได้ว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น

บนแพลตฟอร์ม MT4 ผู้เทรดสามารถนำเข้าตัวชี้วัด MA ไปยังกราฟที่ต้องการได้จากส่วนแนวโน้มของรายการตัวชี้วัดที่แถบเครื่องมือด้านบน หน้าต่าง Moving Average จะเปิดขึ้นมา ซึ่งสามารถแก้ไขคุณสมบัติ MA ได้ ผู้เทรดสามารถกำหนดตัวเลขของระยะเวลาที่ต้องการได้ในแท็บพารามิเตอร์ ตัวเลขของระยะเวลาที่มากจะช่วยลดความเร็วของแนวโน้ม MA ผู้เทรดสามารถกำหนดโหมด MA ได้จากวิธี MA ผู้เทรดสามารถกำหนดจุดแทรกแซงราคาของแต่ละแท่งเทียนได้โดยกดที่ตัวเลือก “นำไปใช้”เช่น ผู้เทรดสามารถวาง Simple Moving Average พร้อมกับจำนวนช่วงเวลาที่ 8 และสีแดง แต่ละจุดของ MA จะคำนวณโดยผลรวมของราคาตลาด 8 อันก่อนหน้าที่ติดต่อกันแล้วหารด้วย 8 ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ หากราคาสูงกว่า SMA ดังนั้นผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อ เช่นเดียวกับในทางกลับกัน ผู้เทรดสามารถวาง SMA อีกอันเพื่อให้มีตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น SMA อีกอันสามารถมีได้ 13 ช่วงเวลา พร้อมกับสีน้ำเงิน ดังนั้นบนกราฟจึงมี SMA  2 อัน ที่เคลื่อนไหวแตกต่างกัน หากเส้นสีแดงสูงกว่าเส้นสีน้ำเงินและราคาสูงกว่าเส้นสีแดง แนวโน้มขาขึ้นมีความเป็นไปได้มากกว่า

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

มีจุดที่ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อ ซึ่งเคลื่อนตัวเข้าหาจุดที่สูงกว่า 5771 pip หากราคาต่ำกว่า SMA8 และ  SMA8 ขยับลงต่ำกว่า SMA13 สามารถวางคำสั่งขายได้ เช่น มีโอกาสที่ดีที่ผู้เทรดจะวางคำสั่งขายแต่ผู้เทรดต้องรอจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด SMA อีกอันมี 25 ช่วงเวลา และสามารถแทรกสีม่วงเข้ามาเพื่อให้ตัวชี้วัดน่าเชื่อถือมากขึ้น อ้างอิงตามหลักการ ถ้า SMA ที่มีช่วงเวลาสูงกว่าถูกวางต่ำกว่า SMA ที่มีช่วงระยะเวลาต่ำกว่า และราคาได้ขยับสูงกว่า SMA ทั้งหมด ดังนั้นมันจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสำหรับการวางคำสั่งซื้อ เช่น มีแนวโน้มขาขึ้นพร้อมด้วยสัญญาณขายจากตัวชี้วัด SMA ต่อมาราคาตลาดและสัญญาณตัวชี้วัดไม่แสดงโอกาสใดๆ สำหรับการวางคำสั่งจนกระทั่งมีอีกสัญญาณซื้อเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาขึ้น Moving Average คือตัวชี้วัดตาม (Lagging)ดังนั้นมันจึงไม่สามารถสร้างสัญญาณสำคัญที่น่าเชื่อถือได้เมื่อตลาดเป็นช่วงขึ้นลงอยู่ในกรอบ (Range)ตัวชี้วัดพิเศษที่สามารถมองเป็นเส้นแนวรับและแนวต้านได้มีดังนี้

  1. EMA ที่มี 50 ช่วงเวลา
  2. SMA ที่มี 100 ช่วงเวลา
  3. EMA ที่มี 100 ช่วงเวลา

สามารถลบตัวอย่าง SMA ก่อนหน้าได้จากกราฟเพื่อใส่ตัวชี้วัด MA ใหม่นี้ โดยดูการเคลื่อนไหวของราคาตลาดและ EMA50ซึ่งสรุปได้ว่า EMA50 แสดงให้เห็นถึงแรงหนุนบนแนวโน้มราคา EMA50 มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาแม้ว่าไทม์เฟรมได้เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบ ผู้เทรดสามารถนำเข้า SMA100 และ EMA 200เพื่อดูสัญญาณเพิ่มเติม

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates