Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

ประเภทคำสั่ง และลักษณะสัญญา

8 1 Vote
Instructor

ประเภทคำสั่ง และลักษณะสัญญา

ช่วงที่ยี่สิบของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงินสำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงประเภทคำสั่ง ลักษณะสัญญา ปริมาณกำไรขาดทุน คำสั่งล่วงหน้า การเปลี่ยนคำสั่งและการปิดคำสั่ง

การดำเนินการทันที

คำสั่งสามารถแบ่งตามพื้นฐานของการดำเนินการได้สองประเภท ได้แก่ คำสั่งดำเนินการทันที (Instant Execution)และการดำเนินการคำสั่งในตลาด (Market Execution) กรณีที่โบรกเกอร์ให้บริการแบบ Instant Executionหากผู้เทรดต้องการวางคำสั่งซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงินในราคาที่แน่นอน โบรกเกอร์จะต้องวางคำสั่งให้ตรงกับราคาที่ผู้เทรดต้องการ หากไม่สามารถวางคำสั่งได้ที่ราคานั้น โบรกเกอร์จะถามผู้เทรดว่าต้องการเปิดคำสั่งที่ราคาข้างเคียงหรือไม่ ถ้าโบรกเกอร์ไม่ได้ดำเนินการคำสั่งแบบ Instant แต่ผู้เทรดขอให้เปิดคำสั่งในราคาแน่นอน ซึ่งถ้าไม่สามารถวางคำสั่งที่ผู้เทรดต้องการได้ โบรกเกอร์มีสิทธิ์ที่จะเปิดคำสั่งเหล่านั้นในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่ต้องการ การซื้อและขายคำสั่งแบบ Instant Executionจะดำเนินการโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามใน Market Executionจะเรียกว่า “ซื้อตามตลาด (Buy by market)”และ “ขายตามตลาด (Sell by market)”

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

ล็อกกำไร (Take Profit)

ล็อกกำไรหรือล็อกปริมาณกำไร (Take profit)ตัวย่อคือ TP เป็นข้อจำกัดที่คุณกำหนดบนคำสั่ง ซึ่งคุณยอมรับหากราคาตลาดเป็นไปตามราคาเป้าหมาย โดยหลักแล้วหมายความว่าเมื่อราคาถึงระดับ Take profitคำสั่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ปกติในคำสั่งซื้อ ราคาTake profit ต้องมากกว่าราคาปัจจุบัน ในทางกลับกัน ตำแหน่งขายผู้เทรดต้องวางราคา Take profit น้อยกว่าราคาปัจจุบัน

หยุดขาดทุน (Stop Loss)

คำสั่งหยุดขาดทุนหรือหยุดปริมาณขาดทุน (Stop loss)ตัวย่อคือ SL เป็นราคาที่คุณเลือกเพื่อกำหนดความสูญเสีย หากตลาดมีทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคุณ ในคำสั่งซื้อจะกำหนด SL ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คำสั่งขายต้องมีราคา SL สูงกว่าราคาปัจจุบัน SL เป็นคำสั่งที่เหมาะกับช่วงที่ตลาดมีความผันผวนหรือช่วงสุดสัปดาห์ เมื่อมีการกระโดดของราคามากระหว่างวันศุกร์ถึงวันจันทร์ ปริมาณการกระโดดของราคาสามารถเป็นไปได้ระหว่าง 10 และ 200 pip

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

รับประกัน (Guarantee)

โบรกเกอร์บางรายอย่าง ICMBrokers อาจรับประกันการดำเนินการราคา SL และ TP ในช่วงระหว่างวันของตลาด (ไม่รวมการกระโดดของราคาระหว่างวันศุกร์และวันจันทร์)ดังนั้นคำสั่งของคุณจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อ SL หรือ TP ถึงระดับราคาของตลาด การรับประกันคือเรื่องสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายทองคำ น้ำมันและหุ้น

การเบี่ยงเบน (Deviation)

เมื่อราคาตลาดผันผวนอย่างรุนแรง ผู้เทรดอาจไม่สามารถเปิดหรือปิดคำสั่งได้ในปริมาณที่ต้องการ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาหรือการรีโควตจะเกิดขึ้น เพื่อให้โบรกเกอร์ปิดหรือเปิดคำสั่งในปริมาณที่ใกล้เคียงกับราคาที่ต้องการมากที่สุด ผู้เทรดควรเปิดใช้การโควตราคาในหน้าต่างคำสั่ง ตัวเลือกนี้สามารถใช้งานกับโบรกเกอร์ที่ดำเนินการคำสั่งแบบ Instant Executionส่วนโบรกเกอร์ที่ดำเนินการคำสั่งแบบ Market Executionจะใช้ตัวเลือกนี้กับคำสั่งทั้งหมดอยู่แล้ว

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

หน้าต่างคำสั่ง

ผู้เทรดสามารถเปิดหน้าต่างคำสั่งได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือกดปุ่มคำสั่งใหม่ (New Order)ที่แถบเครื่องมือด้านบน หรือกดปุ่มแป้นพิมพ์ลัดF9 โดยสามารถเลือกสัญลักษณ์ได้ในช่องแรก ซึ่งจะแสดงเฉพาะสัญลักษณ์ที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์ เช่น EURUSD_Ask ไม่สามารถซื้อขายได้ที่โบรกเกอร์ FXOpenเนื่องจากโบรกเกอร์รายนี้มีทั้ง EURUSD และ EURUSD-Askซึ่งในส่วน Market Watchจะแสดงสัญลักษณ์ทั้งสองอย่าง หากผู้เทรดวางตัวชี้ตำแหน่งไว้ที่แต่ละสัญลักษณ์โดยไม่มีการเคลื่อนไหว จะมีกล่องข้อความปรากฏขึ้นมาพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์ คำว่า “ไม่ (No)”ที่อยู่ด้านหน้าตัวเลือกการซื้อขายหมายถึงสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถซื้อขายได้กับโบรกเกอร์รายนี้ ดังนั้น EURUSD คือสัญลักษณ์ที่สามารถซื้อขายได้บน FXOpen หลังจากเปิดหน้าต่าง New Order หากผู้ใช้เปลี่ยนกราฟเป็น GBPUSD จากนั้นเปิดกราฟ EURUSD_Askสัญลักษณ์ GBPUSD จะถูกเพิ่มลงในช่องสัญลักษณ์โดยอัตโนมัติ นี่คือการเลือกสัญลักษณ์ที่สามารถซื้อขายได้ในหน้าต่างคำสั่ง

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

ปริมาณที่ผู้เทรดต้องการจะอยู่ในช่องถัดไป ช่องความคิดเห็นจะมีประโยชน์ในอนาคตหากผู้เทรดต้องการเก็บข้อมูลหรือระบุเหตุผลสำหรับการซื้อขายนี้ จากการที่ FXOpen ไม่ได้ดำเนินการคำสั่งแบบ Instant Execution ปุ่ม ขาย/ซื้อ จึงเป็น “ขายตามตลาด (Sell by Market)”และ “ซื้อตามตลาด (Sell by Market)”หมายความว่าโบรกเกอร์จะไม่รับประกันว่าคำสั่งของคุณจะได้เปิดตามราคาที่คุณต้องการ แต่การปิดที่ใกล้กับราคาตลาดจะถูกเลือกโดยโบรกเกอร์อัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น มีการเลือกคำสั่งขายเพิ่มเติมนอกเหนือจากคำสั่งขายก่อนหน้า ซึ่งสามารถดูได้หากเลือกช่วงเวลาก่อนหน้านั้น ผู้เทรดสามารถเลือกซื้อได้โดยการกดที่ปุ่ม “ซื้อตามตลาด”

ผู้เทรดสามารถเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่นำเสนอการดำเนินการคำสั่งแบบ Instant Execution เช่น FXPro เมื่อเลือกปุ่มคำสั่งใหม่ (New Order)ช่อง SL และ TP จะสามารถใช้งานได้เพื่อให้ผู้ใช้ใส่ตัวเลข ผู้เทรดสามารถกดปุ่ม ขึ้น/ลง ที่ช่องเหล่านี้ ดังนั้น MT4 จะใส่ราคาปัจจุบันอัตโนมัติ ประเภทคำสั่งจะแสดงอยู่ในช่องประเภท ผู้เทรดสามารถเลือกปุ่มขายหรือซื้อได้ตามการคาดการณ์ของผู้เทรด หากต้องการป้องกันการเจอปัญหาราคาเปลี่ยนแปลง (Price Change)หรือการรีโควต (Re-quote)เมื่อตลาดมีความผันผวน ผู้ใช้สามารถติ๊กในช่อง “Enable maximum deviation from quoted price (เปิดใช้ค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากราคาที่โควต)”ค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจะแสดงอัตราของ pip ที่โบรกเกอร์สามารถพิจารณาคำสั่งในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน เช่น สามารถเป็น 4 หรือ 10 pip ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้เทรด เมื่อมีการวางคำสั่งขายบนคู่สกุลเงิน EURUSD ด้วย 0.1 ล็อต แม้ว่าสามารถระบุ TP ด้วยตัวเองได้ แต่จะดีกว่าหากกำหนด TP โดยปุ่ม ขึ้น/ลง สำหรับคำสั่งขาย TP ต้องน้อยกว่าราคาปัจจุบัน ดังนั้นในตัวอย่างนี้ ผู้เทรดต้องลดปริมาณ TP หลังจากกดปุ่มขาย คำสั่งขาย EURUSD ก็ถูกวางพร้อมด้วยราคา TP ที่กำหนด ในแพลตฟอร์ม MT4 ผู้เทรดสามารถเลือก แก้ไขและลบราคา TP หรือ SL ได้ สิ่งเหล่านี้สามารถย้ายได้อย่างง่ายดายบนกราฟ

ผู้เทรดต้องทราบว่าระหว่างบัญชีทดลองและบัญชีจริงที่เสนอโดยโบรกเกอร์รายเดียวกันนั้นมีความแตกต่างอย่างมาก โบรกเกอร์ส่วนใหญ่จะนำเสนอค่าคอมมิชชั่นและสเปรดที่ต่ำกว่า พร้อมการตอบสนองแพลตฟอร์มที่รวดเร็วกว่าในบัญชีทดลองเมื่อเทียบบัญชีเทรดจริง บริการที่ยอดเยี่ยมในบัญชีทดลองจึงไม่ได้หมายความว่าฟังก์ชันการใช้งานในบัญชีเทรดจริงจะดีเหมือนกัน

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

คำสั่งล่วงหน้า (Pending order)

คำสั่งล่วงหน้าสามารถแบ่งได้เป็นคำสั่ง Limit และ Stop

คำสั่ง Buy Limit ควรวางเมื่อผู้เทรดคาดว่าแนวโน้มของตลาดจะสูงขึ้น หลังจากถึงระดับราคาที่จะเข้า (Entry Price) ซึ่งน้อยกว่าราคาปัจจุบันบนแนวโน้มขาลง ดังนั้น Buy Limit คือการวางคำสั่งที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันพร้อมด้วยการคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้น

คำสั่ง Buy Stopจะกำหนดที่ราคาสูงกว่า เมื่อผู้เทรดคาดว่าราคาตลาดจะสูงขึ้นตามด้วยการเพิ่มขึ้นต่อไป ดังนั้น คำสั่ง Buy Stopจะต้องวางที่ราคาสูงกว่าราคาปัจจุบัน

คำสั่งSell Limit ควรวางเมื่อผู้เทรดคาดว่าแนวโน้มของตลาดจะลดลงหลังจากถึงระดับราคาที่จะเข้า (Entry Price) ซึ่งสูงกว่าราคาปัจจุบันบนแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดสามารถใช้คำสั่ง Sell Limit ที่ราคานั้นได้ ดังนั้นผู้เทรดต้องระบุราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบัน

การวางคำสั่ง Sell Stopจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เทรดคาดการณ์ว่าระดับราคาในตลาดจะต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เทรดต้องเลือกราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันสำหรับคำสั่ง Sell Stop

สรุปว่าต้องวางคำสั่ง Limitในตลาดเมื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางสำหรับราคาที่ระบุ ขณะที่คำสั่ง Stop แสดงให้เห็นถึงการคาดการณ์ของผู้เทรดว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าราคาจะถึงระดับที่มีนัยสำคัญ

ในคำสั่งล่วงหน้าแต่ละอัน ผู้เทรดสามารถกำหนดวันหมดอายุของคำสั่งที่จะใช้เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้น สมมติว่าผู้เทรดสามารถเปิดหน้าต่างคำสั่งใหม่สำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD ประเภทคำสั่งจะถูกเปลี่ยนเป็นคำสั่งล่วงหน้า ตัวเลือกใหม่จะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างคำสั่ง ในตัวอย่างนี้จะเลือกคำสั่ง Buy Stop ดังนั้นราคาเริ่มต้นต้องสูงกว่าราคาปัจจุบัน ด้านล่างของหน้าต่างคำสั่งจะมีข้อความที่แสดงถึง pip ขั้นต่ำที่ผู้เทรดต้องเพิ่มในคำสั่งปัจจุบันเพื่อวางคำสั่ง Buy Stop ในตลาดฟอเร็กซ์สามารถเป็นไปได้ตั้งแต่ 2 และ 20 pip ขณะที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ จำนวน pip จะสูงกว่าเป็นปกติ เมื่อดูที่ราคาปัจจุบันในตัวอย่างคือ 1.37221 ราคาของคำสั่ง Buy Stop สามารถเป็น 1.37400 หลังจากคลิกปุ่มวางคำสั่ง ระบบจะส่งคำสั่งและแสดงบนกราฟพร้อมกับรายละเอียด เช่น ผู้เทรดคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น แต่อาจลดลงที่ระดับหนึ่งก่อนที่จะขยับเพิ่มขึ้นต่อไป ดังนั้นคำสั่ง Buy Limit ที่ราคา 1.37020 สามารถวางบน EURUSD ได้ ตามการคาดการณ์ของผู้เทรด ราคาตลาดจะลดลงถึงระดับที่กำหนด ตามด้วยแนวโน้มขาขึ้นที่ราคาสูงกว่า 1.374000

ในคู่สกุลเงิน GBPUSD ผู้เทรดคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางขาลง ดังนั้นผู้เทรดสามารถวางคำสั่ง Sell Stop ที่ราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบันลบ 10  pip สามารถใส่ราคา 1.6790 ในช่องราคาและกดปุ่มวางคำสั่ง หากผู้เทรดคาดการณ์ว่าราคาจะขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนที่จะเป็นแนวโน้มขาลง ผู้เทรดก็สามารถวางคำสั่ง Sell Limit ที่ราคา 1.6850 ทั้งสองคำสั่งจะแสดงอยู่บนกราฟ หากคำสั่งมีการระบุวันหมดอายุ ผู้เทรดควรคลิกขวาบนคำสั่งที่ต้องการ เลือกการแก้ไขจากเมนู และในหน้าต่างคำสั่งจะมีช่องเลือกวันหมดอายุ ผู้เทรดสามารถเลือกวันหมดอายุได้เมื่อต้องการวางคำสั่งใหม่ หรือแม้แต่ในหน้าต่างการแก้ไขของคำสั่งก่อนหน้า โดยสามารถกำหนดวันหมดอายุเป็นชั่วโมง วัน เดือนและปี คำสั่งที่มีวันหมดอายุจะถูกเปิดอยู่จนถึงวันหมดอายุ

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

การแก้ไข

การแก้ไขคำสั่งสามารถนำไปใช้กับ SL, TP หรือวันหมดอายุของคำสั่ง คำสั่งจะอยู่บนแท็บการซื้อขายของหน้าต่างเทอร์มินัล ในช่อง TP ของคำสั่งเหล่านั้นที่น้อยกว่า 10 pip ต่อราคา TP จะเป็นสีเขียว ส่วนช่อง SL ของคำสั่งที่มีช่องว่างน้อยกว่า 10 pip ต่อราคา SL จะกลายเป็นสีแดง คำสั่งที่ดำเนินการแล้วจะได้รับการแบ่งประเภท ขณะที่คำสั่งล่วงหน้าสามารถอยู่ในกลุ่มอื่น เช่น คำสั่งขายสามารถปรับได้ที่ตัวเลือก แก้ไขคำสั่ง (Modify)หรือลบคำสั่ง (Delete)ซึ่งอยู่ในเมนูคลิกขวาของคำสั่ง ในตัวอย่างนี้ราคา SL ไม่ได้นำไปใช้โดยผู้เทรด ผู้เทรดสามารถระบุได้เองหรือเลือกปริมาณช่องว่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคา SL ได้จากช่องระดับ (Level)ค่าที่ระดับจะแสดงเป็นหน่วย pipette ดังนั้น 100 จุด หมายถึงช่องว่าง 10 pip ราคา SL และ TP สามารถเปลี่ยนได้ผ่านหน้าต่างแก้ไข สามารถลบออกโดยการเลือกจำนวนแล้วกดปุ่ม Backspace บนแป้นพิมพ์มันก็จะถูกลบออกจากคำสั่งนั้น ผู้เทรดเพียงแค่เพิ่มราคา SL และ TP ในคำสั่งใดก็ได้บนแท็บซื้อขายผ่านหน้าต่างแก้ไข วิธีนี้สามารถนำไปใช้กับการปรับคำสั่งล่วงหน้าได้ ยกตัวอย่างเช่น คำสั่ง Buy Stop สามารถเปลี่ยนราคา SL, TP และวันหมดอายุ โดยสามารถลบคำสั่งล่วงหน้าได้จากหน้าต่างแก้ไข หรือผู้เทรดสามารถกดปุ่มลบที่อยู่ทางฝั่งขวาของแต่ละคำสั่งบนแท็บการซื้อขายของหน้าต่างเทอร์มินัล

Trailing Stop/Break Even

ในการซื้อขายที่ราคาขยับไปยังจุด TP ผู้เทรดสามารถกำหนดให้ราคา SL เป็นราคาเริ่มต้นของคำสั่ง ตัวเลือกนี้เรียกว่า Trailing Stop โดยผู้เทรดจะเลือกปริมาณ Trailing Stop ดังนั้นหากราคาขยับไปที่ราคา TP ในอัตราที่สูงกว่า SL จะถูกวางโดยอัตโนมัติบนราคาใหม่ พร้อมกับปริมาณ Trailing Stop จากราคาปัจจุบัน Break Even คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ราคา SL สามารถถูกเปลี่ยนราคาคำสั่งโดยผู้เทรด

ตัวอย่างการวางตัวเลือก Trailing Stop บนคำสั่ง เมื่อพิจารณาที่แท็บการซื้อขายของหน้าต่างเทอร์มินัล ผู้เทรดสามารถคลิกขวาบนคู่สัญลักษณ์ และที่ตัวเลือก Trailing Stopสามารถเลือกปริมาณเท่าใดก็ได้ สมมติว่าปริมาณ Trailing Stop คือ 15 จุด หมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาขยับ 15 pipette ไปทางราคา TP จะทำให้ SL ห่างออกไป 15 pipette จากราคาปัจจุบัน ดังนั้นหากราคาตลาดขยับลงไปทางจุด TP ก็จะทำให้ SL กลายเป็นราคาคำสั่งพร้อมการเคลื่อนไหวต่อไปยังราคา TP ซึ่ง SL จะเปลี่ยนเป็นราคาใหม่ที่ห่างจากราคาปัจจุบัน 15 pipette ปกติค่า Trailing Stop เล็กน้อยจะปิดคำสั่งทันทีเนื่องจากค่า 15 pipette คือค่าเล็กน้อยที่ทำให้ตลาดที่มีความผันผวนปกติสามารถไปถึงได้ระยะเวลาสั้นๆ คำสั่งนี้จะถูกปิดโดยอัตโนมัติพร้อมกับออสซิลเลชั่นเล็กน้อย ราคา SL ใหม่จะเป็นไปตามที่ต้องการ คำสั่งอื่นๆ สามารถวางพร้อมกับปริมาณ TP และ SL ที่กำหนดได้ หากผู้เทรดต้องการเข้าสู่จุดที่สูงกว่า ควรเลือกจุดแบบกำหนดเองและปริมาณที่สามารถเข้าได้ อย่าลืมพิจารณาว่าค่านี้อยู่ในหน่วย pipette หากผู้เทรดต้องการเลือก 40 pip ดังนั้นต้องใส่ 400 pipette เข้าไป Trailing Stop 400 จุด คือปริมาณที่แนะนำเมื่อตลาดที่มีความผันผวนปกติ

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

การปิดตำแหน่ง

ผู้เทรดสามารถปิดคำสั่งได้ทั้งหมดหรือบางส่วน คำสั่งที่ดำเนินอยู่จะแสดงในหน้าต่างเทอร์มินัล คำสั่งบางส่วนอาจมี 0.1 ขณะที่คำสั่งอื่นมีปริมาณมากกว่า เช่น ผู้เทรดสามารถปิดคำสั่งผ่านหน้าต่างแก้ไข โดยสามารถปิดคำสั่งได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการกดปุ่มปิดในหน้าต่างแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถปิดคำสั่งบางส่วนได้โดยการเปลี่ยนแปลงปริมาณของคำสั่งที่หน้าต่างแก้ไข ในคำสั่ง 1 ล็อต หากผู้เทรดใส่ 0.2 ล็อต ในช่องปริมาณและคลิกปุ่มปิด ระบบก็จะหักเพียง 0.2 ล็อต ออกจากคำสั่ง จึงเหลือปริมาณของคำสั่งอีก 0.8 ล็อต การปิดคำสั่งบางส่วนขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์ เช่น FXPro กำหนดปริมาณคำสั่งที่ 0.1 ล็อต ดังนั้นผู้เทรดจะไม่สามารถลดปริมาณได้น้อยกว่า 0.1 ล็อต อย่างไรก็ตาม ICMBrokers นำเสนอปริมาณของคำสั่งที่ 0.01 ล็อต ดังนั้นคำสั่งนั้นที่มีปริมาณ 0.1 ล็อต สามารถปิดบางส่วนได้

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

ผู้เทรดควรทราบว่าหากราคาคำสั่งขายไปถึงจุด SL คำสั่งจะถูกปิด และหากราคาไปถึงระดับ TP คำสั่งจะไม่ถูกปิด ถ้าไม่ได้ผ่าน TPพร้อมกับจำนวนของสเปรด ในคำสั่งซื้อ ราคาต้องไปถึงราคา TP จึงจะสามารถปิดคำสั่งได้ ถ้าราคาขยับไปยังราคา SL คำสั่งจะถูกปิดแม้ว่าจะไม่ได้ถึงราคา SL ก็ตาม ราคา SLพร้อมกับสเปรดจะใกล้กับราคาคำสั่งมากกว่าราคา SL อย่างเดียว เช่น ถ้าราคา SL ในคำสั่งนี้คือ 1.66955 และสเปรดของ GBPUSD อยู่ที่ 2 pip ดังนั้นคำสั่งจะถูกปิดที่ 1.66975 สำหรับคำสั่ง Sell Stop แพลตฟอร์มจะดำเนินการคำสั่งล่วงหน้าทันทีที่ราคาไปถึงราคา Sell Stop ส่วนคำสั่ง Buy Stop จะได้รับการดำเนินการเร็วกว่าพร้อมกับจำนวนสเปรด

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates