Relative Strength Index-RSI Indicator - Forex Market Analysis

ถึงดัชนีกำลังสัมพัทธ์ - RSI

10 1 Vote
Instructor

ถึงดัชนีกำลังสัมพัทธ์ - RSI

ช่วงที่สามสิบเก้าของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index -RSI) รวมถึงเขตการซื้อมากเกินไป (Overbought)และเขตการซื้อน้อยเกินไป (Oversold)

RSI

ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index -RSI)คือออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอ้างอิงตามโมเมนตัมของออสซิลเลเตอร์ RSIจะบ่งบอกความอิ่มตัวของการซื้อหรือการขายในตลาด RSIสามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาตลาดในอนาคต ดังนั้น RSIจึงเป็นหนึ่งในออสซิลเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เทรด

Relative Strength Index-RSI Indicator - Leading Indicator of Forex Market Trend - Overbought and Oversold

Overbought คือช่วงที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมากในสัญลักษณ์นั้นๆ และผู้เทรดกำลังปิดคำสั่งซื้อ Overboughtจะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มใน RSI เลยระดับ 70 และขยับเข้าหายอด เมื่อไรก็ตามเมื่อราคาผ่านระดับ 70 ขยับไปยังด้านล่าง การวางคำสั่งขายจะเป็นประโยชน์ ดังนั้นผู้เทรดควรรอช่วงเวลาสำหรับการวางคำสั่งขาย

Relative Strength Index-RSI Indicator - Reversal Trading Signals on Uptrend or Downtrend Price

Oversold คือช่วงที่มีคำสั่งขายจำนวนมากในสัญลักษณ์นั้นๆ และผู้เทรดกำลังที่ปิดคำสั่งขาย Oversoldจะเกิดขึ้นเมื่อแนวโน้มใน RSI เลยระดับ 30 และขยับไปยังด้านล่าง เมื่อไรก็ตามที่ราคาผ่านระดับ 30 ขยับเข้าหายอด การวางคำสั่งขายจะเป็นประโยชน์

เมื่อแนวโน้ม RSI อยู่ระหว่าง 70 และ 50 ราคาตลาดอาจมีทิศทางเพิ่มขึ้น ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อได้ เมื่อแนวโน้ม RSI อยู่ระหว่าง 30 และ 50 ราคาตลาดอาจมีทิศทางลดลง ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายได้

RSI สามารถนำไปใช้สำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อคาดการณ์จุดกลับตัวของแนวโน้มล่วงหน้า
  2. เพื่อกำหนด Dvergence และ Convergence
  3. เพื่อบ่งบอกเขต Overbought และ Oversold

สามารถนำรูปแบบไปใช้บนแนวโน้มออสซิลเลเตอร์ได้เช่นกัน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม สามารถแทรก RSI ได้จากตัวเลือกออสซิลเลเตอร์ของเมนูตัวชี้วัด ในหน้าต่างการแก้ไขผู้เทรดสามารถเพิ่มระดับอื่นที่มีค่า 50 ระหว่างแนวโน้ม RSI และแนวโน้มของตลาดจะมีช่องว่าง แนวโน้มของตลาดมีความรวดเร็วกว่าแนวโน้ม RSI แนวโน้ม RSI ได้ขึ้นไปถึงระดับ 70 และผ่านระดับนี้ เมื่อแนวโน้ม RSI มากกว่าระดับ 70 ตลาดจะอยู่ในเงื่อนไขเขตการซื้อมากเกินไป (Overbought) แนวโน้ม RSI คาดการณ์ว่าตลาดจะลดลง ดังนั้นผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขาย ต่อมาแนวโน้มได้ผ่านระดับ 30 เคลื่อนตัวลงด้านล่าง ตามด้วยการขยับขึ้น เมื่อผ่านระดับ 30 ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อในสัญลักษณ์นี้ได้ อีกหนึ่งตัวอย่างเป็นเงื่อนไขของเขตการซื้อมากเกินไป (Overbought) บนแนวโน้ม RSI ที่ตามด้วยความผันผวนประมาณระดับ 70 หลังจากแนวโน้ม RSI ผ่านระดับ 70 ลงด้านล่าง ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายได้ อีกตัวอย่างเป็นเงื่อนไขเขตการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งแนวโน้ม RSI น้อยกว่าระดับ 30 หลังจากที่แนวโน้ม RSI ผ่านระดับ 30 และขยับเข้าหาจุดยอด ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อได้ RSI แสดงให้เราเห็นเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป และการขายมากเกินไป เมื่อแนวโน้ม RSI สูงกว่าระดับ 50 แนวโน้มขาขึ้นจะเป็นไปได้มากกว่าแนวโน้มขาลง ถ้าแนวโน้ม RSI น้อยกว่าระดับ 50 แนะนำให้วางคำสั่งขาย สามารถวาดเส้นแนวรับและแนวต้านได้บนกราฟ RSI เช่น มีเส้นแนวรับบน RSI สามารถวาดเส้นแนวรับบนแนวโน้มของตลาดได้ การเปรียบเทียบไทม์เฟรมการถดถอยของตลาดและ RSI ชี้ให้เห็นว่า RSI คาดการณ์แนวโน้มขาลงเอาไว้แล้วก่อนที่ตลาดจะเริ่มขยับราคาลง รูปแบบแท่งเทียนแบบกลืนกิน (Engulfing) ได้ก่อตัวขึ้นมาบนแนวโน้มของตลาดเช่นกัน รูปแบบ Engulfing นี้ครอบคลุมแท่งเทียนก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นมันจึงเป็นแท่งเทียน Engulfing ในอุดมคติ ทำให้เกิดโอกาสที่ดีสำหรับการวางคำสั่งขาย แม้ว่าในตัวอย่าง Oversold ก่อนหน้านั้น ผู้เทรดจะพบระดับที่มีผลกระทบอย่างมากต่อราคาของตลาด แนวโน้มของตลาดสามารถพิจารณาได้โดยการใช้ออสซิลเลเตอร์ RSI แนวโน้มขาลงบน RSI สามารถวาดได้ ขณะเดียวกันราคาตลาดได้ลดลง เมื่อแนวโน้ม RSI ขยับเข้าหาจุดยอด ราคาตลาดได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 pip ซึ่งรูปแบบค้อนได้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นบนไทม์เฟรมนั้นด้วย

Relative Strength Index-RSI Indicator - Over bought ad Oversold Levels - Saturation in Financial Market

Relative Strength Index-RSI Indicator - MetaTrader 4, Engulfing Candlestick - Bullish and Bearish

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates