Risk Management and Money Management - Forex Market

การจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินทุนในการซื้อขาย

0 0 Vote
Instructor

การจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินทุนในการซื้อขาย

ช่วงที่ห้าสิบสี่ของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงการจัดการความเสี่ยงและการบริหารเงินทุนในการซื้อขาย

ขั้นตอนการซื้อขาย

ในเบื้องต้นผู้เทรดต้องเรียนรู้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานทั่วไป เพื่อแยกแยะทิศทางและแนวโน้มของราคาตลาด หลังจากนั้น การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เทรดพัฒนาความสามารถเพื่อประสบความสำเร็จในการซื้อขาย ระยะเวลาของการฝึกฝนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละคน ความรู้พื้นฐาน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้เทรดต้องหมั่นฝึกฝนและศึกษาอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับนักกีฬาที่ต้องไม่หยุดพัฒนาทักษะเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

หลังจากที่ผู้เทรดประสบการณ์และความรู้เพียงพอ ผู้เทรดจะสามารถกำหนดราคาที่จะซื้อ/ขายได้ผ่านการดูพฤติกรรมราคา (Price Action)ผู้เทรดต้องพิจารณาว่าบางครั้งการวางคำสั่งอาจไม่สามารถทำได้ ดังนั้นผู้เทรดจึงควรมองแนวโน้มตลาดและรอจนกว่ามีจุดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถตรวจพบได้โดยกลยุทธ์หรือรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Price Action, Elliott Waves, Andrew’s Pitchfork และ Harmonic

Risk Management and Money Management - Fundamental and Technical Forex Market Analysis

ผู้เทรดควรเรียนรู้และใช้กลยุทธ์ตามความถนัดของผู้เทรดแต่ละคน เรื่องนี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทเรียนถัดไปหัวข้อ “กลยุทธ์การสร้างและการประยุกต์”

หลังจากนั้น ผู้เทรดจะสามารถกำหนดจุดที่จะเข้าซื้อ/ขาย ราคา TP และ SL ได้ ผู้เทรดสามารถใช้การวางแผนแบบเป็นขั้นตอนเพื่อพัฒนาทักษะการซื้อขาย ผู้เทรดต้องใช้ประโยชน์การจัดการความเสี่ยงและเงินทุนเมื่อวางคำสั่ง โดยอ้างอิงตามจำนวนของคำสั่งและปริมาณของ pip

กลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งรูปแบบ และการวิเคราะห์ จะทำให้ผู้เทรดได้รับการยืนยันหลายวิธี ช่วยให้ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งที่เหมาะสมได้

Risk Management and Money Management - Stop Loss and Take Profit Prices - Customize Trading Strategies

การบริหารเงินทุน

ผู้เทรดต้องพิจารณากลยุทธ์การบริหารเงินทุนเพื่อให้บรรลุกระบวนการซื้อขายที่สมบูรณ์และรับผลตอบแทนปริมาณสูง

  1. การบริหารเงินที่ฝากในบัญชีจริงสำหรับผู้เทรดที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

ก.ผู้เทรดมือใหม่ควรเปิดบัญชีด้วยเงิน $50-$500 สำหรับหนึ่งปี

ข.ผู้เทรดอิสระระดับกลาง ซึ่งไม่ได้มีทักษะในการซื้อขายอย่างเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เช่น ความไม่แม่นยำของปริมาณคำสั่ง ราคา TP หรือ SL ผู้เทรดเหล่านี้ต้องฝากน้อยกว่า 3% ของงบประมาณพิเศษเป็นเวลา 3 ปี

ค.ผู้เทรดมืออาชีพที่ประสบการณ์และความรู้กว้างขวางสามารถฝากได้น้อยกว่า 10% ของงบประมาณเงินทุนพิเศษ อย่างไรก็ตาม ความรู้ที่ครอบคลุม การคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล และการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับประกันถึงการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จและผลกำไร

Risk Management and Money Management - Trading Knowledge and Experience - High Yield and Profit

  1. การบริหารเงินทุนของคำสั่งและการซื้อขายเป็นดังนี้

ก.ผู้เทรดสามารถเปิดบัญชีซื้อขายเทรดจริงตามวิธีการซื้อขายและพฤติกรรม ระยะยาว ระยะกลางหรือระยะสั้น เช่น หากผู้เทรดต้องการวางคำสั่งระยะสั้นด้วยราคา TP ห่างจากราคาที่จะเข้า 20 pip นอกจากคำสั่งระยะกลางและระยะยาวบนคู่สกุลเงินเดียวกันที่มี 50 pip และ 500 pip ตามลำดับ สามารถปิดคำสั่งระยะสั้นได้ช่วงนาทีหรือชั่วโมง ส่วนระยะกลางอาจใช้เวลาหลายวัน และระยะยาวอาจใช้เวลาหลายเดือน แนะนำให้ผู้เทรดวางคำสั่งแยกในบัญชีที่แตกต่างกันอ้างอิงตามเงื่อนไขของผู้เทรด วิธีนี้จะช่วยลดความกดดันในการตัดสินใจสำหรับผู้เทรด

ข.ผู้เทรดสามารถโอนเงินที่ต้องการจากแต่ละบัญชีไปยังอีกบัญชีได้ เช่น หากผู้เทรดได้รับกำไรจากบัญชีระยะกลางและมีตำแหน่งเหมาะสมที่มีการยืนยันหลายครั้งบนบัญชีระยะสั้น ผู้เทรดสามารถโอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีระยะกลางไปยังบัญชีระยะสั้นได้

ค.ผู้เทรดต้องไม่ทุ่มเงินทั้งหมดไปที่บัญชีหรือคำสั่งเดียว ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าคำสั่งจะประสบความสำเร็จ 100% ข่าวหรือเหตุการณ์ใดๆ เช่น สงคราม น้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของแนวโน้มที่ผู้เทรดได้วางคำสั่งพร้อมด้วยการยืนยันที่มีประสิทธิภาพหลายครั้งได้

Risk Management and Money Management - Short, Medium and Long Term Trading Method

ง.ผู้เทรดต้องกำหนดปริมาณของแต่ละคำสั่งโดยพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้

i.อัตราส่วนของการสูญเสียอ้างอิงตามการเปลี่ยนแปลงราคา 1 pip เช่น กำไรหรือขาดทุนของ EURUSD ในแต่ละ pip คือ $10

ii.จำนวนของ pips ที่จุด TP หรือ SL ห่างจากราคาเข้าตลาด

iii.เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยวิธีการจัดการความเสี่ยง

iv.จำนวนของคำสั่งที่ราคานั้น

  1. การบริหารเงินทุนเพื่อถอนเงินคือเรื่องสำคัญที่ผู้เทรดไม่ค่อยให้ความสนใจ การเก็บเงินในบัญชีมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด เช่น ผู้เทรดจะได้รับกำไรจำนวนมากจากการซื้อขาย หลังจากการยืนยันจำนวนหนึ่ง ผู้เทรดได้วางคำสั่งด้วยปริมาณสูงแบบไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากจำนวนเงินที่มากในบัญชี หลังจากความผันผวน ราคาได้แตะจุด SL และผู้เทรดได้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด หากผู้เทรดถอนเงินออกมาจำนวนหนึ่งหลังจากที่ได้รับกำไร เงินทุนของผู้เทรดก็จะได้รับการป้องกันเอาไว้

ก.ผู้เทรดต้องพิจารณาถึงขีดจำกัดเงินทุนในแต่ละบัญชีโดยอ้างอิงตามวิธีการซื้อขาย

ข.ผู้เทรดควรถอนเงินมากกว่าขีดจำกัดที่กำหนดเอาไว้

ค.หากผู้เทรดได้รับกำไร $900 จากบัญชี $100ไม่ได้หมายความว่าผู้เทรดทำกำไร $9000 จากบัญชี $1000 บัญชี $100 มีเงื่อนไขแตกต่างจากบัญชี $1000 เงิน $100 สามารถมองข้ามได้ แต่ $1000 คือจำนวนเงินที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถมองข้ามได้ ปริมาณเงินยิ่งสูงจะเป็นการเพิ่มความกดดันให้แก่ผู้เทรด

การจัดการความเสี่ยง

หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้เทรดต้องพิจารณาในการวางคำสั่งคือการจัดการความเสี่ยง เหมือนกับคันเร่งของรถยนต์ หากผู้เทรดจัดการความเสี่ยงอย่างไม่ถูกต้อง เงินทุนทั้งหมดในบัญชีก็จะสูญเสียไป

วิธีจัดการความเสี่ยงจะทำให้ผู้เทรดสามารถเสี่ยงเงินทุนบางส่วนโดยอ้างอิงตามกลยุทธ์ที่ใช้งาน ตลอดจนความรุนแรงของสัญญาณและการยืนยันบนจุดนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีใครสามารถขับรถด้วยความเร็วคงที่ได้บนท้องถนนทุกสภาพ ความเร็วของรถยนต์ในเส้นทางที่แคบต้องต่ำกว่า 8 ไมล์/ชั่วโมง ในขณะที่สามารถใช้ความเร็วบนทางหลวงได้มากกว่า 70 ไมล์/ชั่วโมง

Risk Management and Money Management - Deposit Money for Trading in Forex Market

ยกตัวอย่างเช่น ผู้เทรดมี 4 กลยุทธ์ ซึ่งในแต่ละกรณีมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จแตกต่างกัน โดยอ้างอิงตามการยืนยันและสัญญาณ

  1. 65 %
  2. 72 %
  3. 77 %
  4. 85 %

ดังนั้นความเป็นไปได้ที่คำสั่งของผู้เทรดประสบความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 65% ผู้เทรดสามารถเสี่ยงเงินทุนได้ 2% หากกลยุทธ์ที่ 2 กำหนดไว้แล้ว ผู้เทรดสามารถเสี่ยงเงินทุนได้ 3% ส่วนกรณีที่ 3 และ 4 ผู้เทรดสามารถเสี่ยงได้ 4% และ 8% ตามลำดับ ดังนั้นเมื่ออ้างอิงตามเงื่อนไขการซื้อขายผู้เทรดสามารถเลือกเงินทุนบางส่วนในบัญชีเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ผู้เทรดสามารถกำหนดเงื่อนไขกลยุทธ์เพิ่มเติมเพื่อวางคำสั่ง เช่น สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย 5 ประเภท เพื่อทำให้ผู้เทรดมีเวลามากขึ้น ซึ่งผู้เทรดจะมีสมาธิกับการตรวจหาจุดที่จะทำประโยชน์และหาแนวโน้มเพิ่มเติม ผู้เทรดที่ใช้กลยุทธ์เพิ่มเติมและรอเงื่อนไขที่ดีกว่า จะวางคำสั่งในกรณีที่เห็นความเป็นไปได้ว่าจะประสบความสำเร็จสูง ดังนั้นโอกาสที่จะสูญเสียจึงลดลงอย่างมาก โดยจะเทรดไม่บ่อย แต่สามารถทำกำไรจากคำสั่งได้มากกว่า

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ผู้เทรดต้องเรียนรู้คือทำความเข้าใจและระวังต่อตลาด ขณะที่ทำการซื้อขาย ผู้เทรดต้องจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงไม่ถูกต้องสามารถทำให้ผู้เทรดสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้

การจัดการความเสี่ยงหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในส่วนของการซื้อขายสามารถทำได้โดยการใช้กลยุทธ์และปัจจัยการยืนยัน เช่น เป็นไปไม่ได้ที่จะขับรถด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดเวลา ในหนึ่งเส้นทางคุณอาจขับที่ความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในอีกเส้นทางคุณอาจขับที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือในมอเตอร์เวย์คุณสามารถที่จะทำความเร็วได้ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังนั้นความเร็วที่คุณเลือกขึ้นอยู่กับการจัดการความเสี่ยงของคุณและความรู้จักถนนของคุณ เวลาและความเร็ว

สามารถพบตัวอย่างได้ในตลาดการเงิน เช่น คุณมีกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้ 4 อย่าง แต่ละอย่างมีเปอร์เซ็นต์ผลกำไรของคุณแตกต่างกัน กำไรของคุณในกลยุทธ์แรกคือ 65% กลยุทธ์ที่ 2 มีการยืนยันที่ดีกว่าคือ 72% และกลยุทธ์ที่ 3 มีการยืนยันที่ดียิ่งขึ้นคือ 77% และสุดท้าย กลยุทธ์ที่ 4 มีการยืนยันมากขึ้นคือ 85% ดังนั้นการเทรดจะอ้างอิงตามจำนวนของการยืนยัน ความเสี่ยงก็สามารถคำนวณในการซื้อขายได้เช่นกัน

Risk Management and Money Management - Strategy, Plan and Analyst - Definition and Models

Risk Management and Money Management - Confirmations of Trading Pattern, Indicators and Oscillators

นี่คือรายละเอียดการจัดการความเสี่ยงตามด้วยตัวอย่างข้างต้น ที่ 65% กำไรเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น 2% เมื่อเป็น 72% มีความเสี่ยงเพียง 3.5% เมื่อเป็น 77% มีความเสี่ยงเพียง 4% และสุดท้ายเมื่อเป็น 85% ความเสี่ยงอยู่ที่ 8%

แนะนำให้ใช้กลยุทธ์2 และ 5 อย่าง หากคุณต้องการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาจำกัดที่ดีขึ้นเพื่อทำการซื้อขาย และมีตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อตลาดคงที่ ทำให้คุณสามารถซื้อขายได้ เช่น การใช้กลยุทธ์ 2 ถึง 5 ชนิด จะทำให้คุณมีมุมมองดีกว่า ดังนั้นคุณไม่ต้องซื้อขายที่ 65% หรือ 72% อีกต่อไป และสามารถซื้อขายที่ 77% และ 85% เท่านั้น จำไว้ว่าการใช้กลยุทธ์มากขึ้นจะทำให้คุณจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่าและมีความอดทนมากขึ้น ผู้ที่ซื้อขายบนหลักการนี้จะได้ผลลัพธ์ดีขึ้น

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates