Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

แท่งเทียนแบบดาวตกและแท่งเทียนค้อน

0 0 Vote
Instructor

แท่งเทียนแบบดาวตกและแท่งเทียนค้อน

ช่วงที่ยี่สิบห้าของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงแท่งเทียนแบบดาวตก (Shooting Star) และค้อน (Hammer)

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

แท่งเทียนรูปดาวตก (Shooting Star)

แท่งเทียนรูปดาวตก (Shooting Star)เกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาขึ้น บ่งบอกถึงแนวโน้มการกลับตัวของการเคลื่อนไหวขาขึ้น แท่งเทียนรูปดาวตกเป็นได้ทั้งสีดำหรือสีขาว ซึ่งอาจมีไส้เทียนขนาดเล็กอยู่ใต้ตัวแท่ง ไส้เทียนด้านบน (Upper Shadow)จะยาวมาก ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาขึ้น ตามด้วยการกลับตัวที่มาจากข่าวใหญ่หรือเหตุการณ์ในตลาด รูปแบบของการอ่อนตัวที่ราคาปิดน้อยกว่าราคาเปิด หมายเลข 3 และ 4 มีผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างมากกว่ารูปแบบขาขึ้น หมายเลข 1 และ 2 แท่งเทียนที่แข็งแรงกว่าจะไม่มีไส้เทียนด้านล่าง (Lower Shadow)โดยปกติไส้เทียนด้านบนจะยาวกว่าตัวแท่ง 3 เท่า แต่จะดีกว่าถ้าไส้เทียนด้านล่างยาวกว่าตัวแท่ง 5 เท่า ผู้เทรดสามารถดูตัวอย่างได้บน MT4 หลังจากแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนรูปดาวตกขาลงจะก่อตัวขึ้นมา ซึ่งเป็นการบอกถึงแนวโน้มการกลับตัว แนะนำให้ผู้เทรดวางคำสั่งขายไว้ที่ราคาต่ำสุดหรือราคาปิดของแท่งเทียนพร้อมปริมาณ TP ของความยาวแท่งเทียน 16 pip ภายใต้คำสั่งราคาเข้าซื้อ แท่งเทียนรูปดาวตกคือรูปแบบที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากบนการวิเคราะห์เชิงเทคนิค อีกตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงแท่งเทียนรูปดาวตกขาขึ้นที่ก่อตัวขึ้นมาหลังจากการขยับราคาเพิ่มขึ้น จากนั้นแนวโน้มจะตามด้วยทิศทางขาลง ในช่วงแนวโน้ม แท่งเทียนรูปดาวตกจะไม่มีผลกระทบต่อแนวโน้มราคาตลาด ดังนั้น แท่งเทียนรูปดาวตกจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการกลับตัว หลังจากที่ก่อตัวขึ้นมาบนแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนรูปดาวตกมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือประเภทขาลงที่ไม่มีไส้เทียนด้านล่าง

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

แท่งเทียนรูปค้อน (Hammer)

แท่งเทียนรูปค้อน (Hammer)เหมือนกันแท่งเทียนรูปดาวตก (Shooting Star)แต่ก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาลง เป็นรูปแบบการกลับตัวที่มีไส้เทียนด้านล่างยาวและขนาดเล็กหรือไม่มีไส้เทียนด้านบน ในแท่งเทียนแบบนี้ ราคาตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ไปถึงราคาต่ำสุด ไส้เทียนด้านล่างถูกสร้างขึ้นมาโดยข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการกลับตัวของทิศทางขาลง อาจไม่มีไส้เทียนด้านบนพร้อมด้วยโครงสร้างขาขึ้นหรือขาลง แท่งเทียนรูปค้อนที่แข็งแรงมากที่สุดคือแท่งเทียนที่มีตัวแท่งเป็นขาขึ้น ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด โดยไม่มีไส้เทียนด้านบน หากไส้เทียนด้านล่างยาวกว่าตัวแท่ง 5 เท่า จะมีผลกระทบมากขึ้นบนการขยับราคาของแนวโน้ม

ผู้เทรดสามารถดูแท่งเทียนรูปค้อนได้จากกราฟมากมาย เช่น หลังจากราคาตลาดลดลงอย่างยาวนาน แท่งเทียนรูปค้อนได้ก่อตัวขึ้นและแนวโน้มได้กลับตัวเป็นทิศทางขาขึ้น แท่งเทียนรูปค้อนอีกอันแสดงให้เห็นว่าตลาดเปลี่ยนทิศทางเป็นแนวโน้มขาขึ้น ผู้เทรดต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแท่งเทียนและรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ แท่งเทียนรูปค้อนและแท่งเทียนรูปดาวตก ทั้งสองอย่างนี้คือรูปแบบที่สำคัญมากที่ผู้เทรดต้องพิจารณา

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates