Triangle Pattern and its Types - Symmetrical Ascending Descending

กราฟสามเหลี่ยม และประเภทต่างๆ

0 0 Vote
Instructor

กราฟสามเหลี่ยม และประเภทต่างๆ

ช่วงที่สามสิบสี่ของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงกราฟสามเหลี่ยม (Triangle Pattern)ประเภทต่างๆ ได้แก่ Ascending (Bullish), Descending (Bearish)และ Symmetrical Triangle

Triangle Pattern and its Types - Support and Resistance Lines and Levels - Ascending, Descending and Symmetrical

กราฟสามเหลี่ยม

สามเหลี่ยมคือรูปแบบต่อเนื่องที่แสดงถึงทิศทางที่ยอมรับพร้อมด้วยทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน ในแนวโน้มขาขึ้นจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบัน ส่วนแนวโน้มขาลงจะยืนยันทิศทางขาลง กราฟสามเหลี่ยมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ BullishTriangleและ Bearish Triangle

รูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (Bearish Triangle)คือรูปแบบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นบนแนวโน้มขาลง ประกอบด้วยคลื่น 2 ถึง 3 ลูก โดยมีการแกว่งตัว 4 ถึง 6 ครั้ง โดยปกติแล้วกราฟสามเหลี่ยมที่แกว่งตัว 6 ครั้ง จะกว้างกว่ากราฟสามเหลี่ยมที่แกว่งตัว 4 ครั้ง บนคลื่นสามารถวางเส้น 2 เส้น ด้านบนคือเส้นแนวรับ และด้านล่างคือเส้นแนวต้าน ในกราฟสามเหลี่ยมแบบสมมาตร (Symmetrical Triangle)เส้นแนวต้านจะค่อยๆ ลดระดับลง ส่วนเส้นแนวรับจะค่อยๆ ปรับขึ้น กราฟแบบสามเหลี่ยมเฉียงลง (Descending Triangle)จะมีระดับแนวต้าน โดยที่เส้นแนวรับคือเส้นแนวโน้มขาลง Descending Triangle มีความรุนแรงและส่งผลกระทบมากกว่า Symmetrical Triangle เนื่องจากยอดของคลื่นใน Descending Triangle มีแนวโน้มขาลงในขณะที่คลื่นมีระดับเท่ากัน H คือความสูงของคลื่นที่สามารถกำหนดได้โดยการคำนวณระยะระหว่างจุดสูงสุดและคลื่นอันแรก ตัวเลขบนคลื่นแต่ละลูกและยอดสูงสุดจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ดังนั้น H คือการแกว่งตัวระหว่างหมายเลข 1 และ 2 จุดราคาทะลุจะเกิดขึ้นหลังจากการแกว่งตัว 5 หรือ 7 ครั้ง ซึ่งราคาได้ผ่านเส้นแนวต้าน คำสั่งขายจะวางที่จุดราคาทะลุ ซึ่งราคา TP คือ H หรือ H/2 pip ต่ำกว่าจุดราคาทะลุ ส่วน SL จะสูงกว่ายอดอันล่าสุด

Triangle Pattern and its Types - Continuation Pattern Confirms Agreeing Direction - Bullish and Bearish

รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Bullish Triangle)คล้ายกับประเภท Bearish ซึ่งเป็นรูปแบบต่อเนื่องที่มีการแกว่งตัว 4 ถึง 6 ครั้ง พร้อมด้วยคลื่น 2 ถึง 3 ลูก บนแนวโน้มขาขึ้น การแกว่งตัวจะอยู่ในกรอบของเส้นแนวรับและแนวต้าน ด้านบนคือเส้นแนวต้าน ส่วนด้านล่างคือเส้นแนวรับ กราฟสามเหลี่ยมแบบสมมาตร (Symmetrical Triangle)เส้นแนวต้านจะค่อยๆ ลดระดับลง ส่วนเส้นแนวรับจะค่อยๆ ปรับขึ้น Ascending Triangle มีระดับแนวต้าน ขณะที่เส้นแนวรับคือเส้นแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle)มีความรุนแรงและส่งผลกระทบมากกว่า Symmetrical Triangle เนื่องจากคลื่นของ Ascending Triangle มีแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่จุดสูงสุดมีระดับเท่ากัน H คือความสูงของคลื่นที่สามารถกำหนดได้โดยการคำนวณระยะระหว่างจุดสูงสุดและคลื่นอันแรก ซึ่งเป็นการแกว่งตัวระหว่างหมายเลข 1 และ 2 จุดราคาทะลุจะเกิดขึ้นหลังจากการแกว่งตัว 5 หรือ 7 ครั้ง ซึ่งราคาได้ผ่านเส้นแนวต้าน สามารถวางคำสั่งซื้อที่จุดราคาทะลุ ซึ่งราคา TP คือ H หรือ H/2 pip สูงกว่าจุดราคาทะลุ ส่วน SL จะต่ำกว่าคลื่นอันล่าสุด

ผู้เทรดสามารถดูตัวอย่างได้จากกราฟบนแพลตฟอร์ม MT4 ในสัญลักษณ์ทองคำ กราฟสามเหลี่ยมขาขึ้นแบบสมมาตร (Symmetrical Bullish Triangle)เกิดขึ้นพร้อมการแกว่งตัว 4 ครั้ง การแกว่งตัวระหว่างหมายเลข 1 และ 2 เป็นปริมาณ H ที่สามารถวาดเส้นแนวโน้ม ผู้เทรดสามารถปรับตำแหน่งเส้นแนวโน้มไปยังจุดราคาทะลุ และแนวโน้มได้ผ่านราคา TP การใช้ Fibonacci จะช่วยในการกำหนด H และ H/2 รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Bullish Triangle)อีกอันเกิดขึ้นพร้อมกับรูปแบบ Ascending เนื่องจากระดับของจุดสูงสุดและคลื่นของแนวโน้มขาขึ้น H บนรูปแบบสามเหลี่ยมนี้อยู่ที่ 3460 pip ราคา TP คือ 3460 pip เหนือจุดราคาทะลุ ซึ่งในที่สุดราคาตลาดก็ได้มาถึงจุดนี้ ในแนวโน้มล่าสุด กราฟสามเหลี่ยมขาลงแบบสมมาตร (Bearish Symmetrical Triangle)กำลังก่อตัวขึ้นมา ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายที่จุดราคาทะลุ TP จะอยู่ที่ 2554 pip ปริมาณ H จะต่ำกว่าจุดราคาทะลุ และ SL จะสูงกว่ายอดอันสุดท้าย คลื่นเหล่านี้สามารถทำให้เกิดรูปแบบกราฟก้นหยัก (Double Bottom)ได้ด้วย ดังนั้นผู้เทรดต้องรอจนกว่ารูปแบบก่อตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ ในไทม์เฟรมอื่นๆ ผู้เทรดจะได้เห็นรูปแบบสามเปลี่ยมมากมาย รูปแบบสามเหลี่ยมหลายอันก่อตัวขึ้นมาบนแนวโน้มขาขึ้น ในกราฟสัญลักษณ์ USDJPY ผู้เทรดสามารถสังเกตเห็นกราฟสามเหลี่ยมแบบสมมาตร (Symmetrical Triangle)ได้บนแนวโน้มขาลง

Triangle Pattern and its Types - H and H/2 on Chart Take Profit and Stop Loss Prices - Trading Signals

Triangle Pattern and its Types - Breakout Point and Market Entry and Exit Price - Upward and Downward

รูปแบบสามเหลี่ยมสามารถใช้ผสมกับรูปแบบแท่งเทียนพิเศษอื่นๆ เพื่อสร้างรูปแบบที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates