Tweezer Candlestick Patterns - Reversal Forex Trading Signals

รูปแบบแท่งเทียน Tweezer

0 0 Vote
Instructor

รูปแบบแท่งเทียน Tweezer

ช่วงที่หกสิบหกของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงรูปแบบแท่งเทียน Tweezer

Tweezer Candlestick Patterns - Two Hammer Candles on Reversal Spot of Bullish and Bearish Trend

Tweezer Top

เมื่อรูปแบบ Shooting Star 2 อัน ก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบนี้จะเรียกว่า Tweezer Top เงื่อนไขที่ทำให้เกิดรูปแบบนี้คือเมื่อ Bearish Shooting Stars 2 อัน ก่อตัวขึ้นมา ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายด้วยราคาเข้าตลาดที่ต่ำกว่าแท่งเทียน Shooting Star อันที่ 2 โดยมี SL มากกว่าราคาสูงสุด ราคา TP จะเท่ากับความยาวของแท่งเทียนอันที่ 2 ในค่า pip ซึ่งต่ำกว่าราคาเข้าตลาด

Tweezer Bottom

เมื่อรูปแบบ Hammer2 อัน ก่อตัวขึ้นบนแนวโน้มขาลง รูปแบบนี้เรียกว่า Tweezer Bottom เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดรูปแบบนี้คือเมื่อ Bullish Hammers 2 อัน ก่อตัวขึ้นมา ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อด้วยราคาเข้าตลาดที่สูงกว่าแท่งเทียน Hammer อันที่ 2 โดยมี SL ต่ำกว่าราคาต่ำสุด ราคา TP จะเท่ากับความยาวของแท่งเทียนอันที่ 2 ในค่า pip ซึ่งสูงกว่าราคาเข้าตลาด

บนแพลตฟอร์ม MT4 มีแนวโน้มขาลงซึ่งแท่งเทียน Tweezer ได้ก่อตัวขึ้นมาด้วยราคา TP ที่สูงกว่าราคาที่จะเข้า 90 pip ราคา SL สามารถต่ำกว่ารูปแบบ Tweezerในตัวอย่างนี้แสดงรูปแบบที่สมบูรณ์ของรูปแบบ Tweezer Bottom หลังจากแนวโน้มขาลง Tweezer Bottom ได้ก่อตัวขึ้นซึ่งมีแท่งเทียนที่เหมือนกัน 2 อัน ได้แก่ รูปแบบ Bearish และ Bullish ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งซื้อพร้อมด้วยราคา TPสูงกว่าราคาที่จะเข้า 17 pip แนวโน้มของตลาดได้ขยับสูงขึ้นกว่าราคาที่จะเข้า 30 pip หลังจากแนวโน้มดังกล่าว Tweezer Top ได้ก่อตัวขึ้นมา Bullish Shooting Star ได้เกิดขึ้นหลังจาก Bearish Shooting Star ผู้เทรดสามารถวางคำสั่งขายพร้อมราคา TP ต่ำกว่าราคาที่จะเข้า 22 pipแนวโน้มได้ขยับลงด้านล่างมากกว่าราคา TP ดังนั้น Tweezer Bottom บนแนวโน้มขาลงได้ก่อตัวขึ้นก่อน Tweezer Top

Tweezer Candlestick Patterns - Stop Loss, Take Profit, Entry and Exit Prices - Tweezer Top and Bottom Foramt

รูปแบบนี้จะสร้างสัญญาณที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากบนแนวโน้มของตลาด

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates