Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

กราฟรูปแบบลิ่ม - ลิ่มเอียงขึ้น และลิ่มเอียงลง

10 1 Vote
Instructor

กราฟรูปแบบลิ่ม - ลิ่มเอียงขึ้น และลิ่มเอียงลง

ช่วงที่สามสิบสามของการอบรมฟอเร็กซ์

ยินดีต้อนรับกลับสู่การอบรมฟอเร็กซ์อย่างมืออาชีพในตลาดการเงิน สำหรับส่วนนี้เราจะพูดถึงกราฟรูปแบบลิ่ม (Wedge)ได้แก่ ลิ่มเอียงขึ้น (Rising Wedge)และลิ่มเอียงลง (Falling Wedge)

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

กราฟรูปแบบลิ่ม

กราฟรูปแบบลิ่ม (Wedge)คือกราฟรูปแบบต่อเนื่องและกลับตัว แบ่งเป็นมี 2 ประเภท ได้แก่ ลิ่มเอียงขึ้น (Rising Wedge)และลิ่มเอียงลง (Falling Wedge)

ลิ่มเอียงขึ้น (Rising Wedge)

ลิ่มเอียงขึ้น (Rising Wedge)จะเกิดขึ้นบนจุดที่ยอมรับหรือจุดกลับกลับตัวบนทิศทางของแนวโน้ม หากเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาลงจะเป็นแนวโน้มต่อเนื่อง หากเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาขึ้นจะเป็นรูปแบบการกลับตัว ระยะระหว่างจุดยอดและคลื่นอันแรกจะเป็นปริมาณ TP ที่อยู่ต่ำกว่าจุดราคาทะลุ ระยะระหว่างจุดยอดและคลื่นอันสุดท้ายจะเป็นปริมาณ SL ที่อยู่เหนือจุดราคาทะลุหรือราคาที่จะเข้า

ลิ่มเอียงลง (Falling Wedge)

บนทิศทางของแนวโน้ม ลิ่มเอียงลง (Falling Wedge) สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบที่ยอมรับหรือรูปแบบกลับตัว หากเกิดขึ้นบนแนวโน้มขาลงจะเป็นรูปแบบกลับตัว แต่ถ้าอยู่บนแนวโน้มขาขึ้นจะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ระยะระหว่างจุดยอดและคลื่นอันแรกจะเป็นปริมาณ TP ซึ่งอยู่เหนือจุดราคาทะลุ ระยะระหว่างจุดยอดและคลื่นอันสุดท้ายจะเป็นปริมาณ SL ที่อยู่ใต้จุดราคาทะลุหรือราคาที่จะเข้า

บนแพลตฟอร์ม MT4 มีตัวอย่างมากมาย Falling Wedge บนแนวโน้มขาขึ้นจะมีรูปแบบต่อเนื่อง สามารถวาดเส้นแนวโน้มเพื่อทำให้แนวโน้มการขยับราคาแบบซิกแซกชัดเจนมากขึ้น ปริมาณ TP สามารถคำนวณได้โดยคลื่นอันแรกซึ่งจะอยู่ที่ 434 pip หลังจากที่ราคาผ่านจุดราคาทะลุ สามารถวางคำสั่งซื้อที่สูงกว่าราคาที่จะเข้า 434 pip ผู้เทรดสามารถวาดเส้นแนวโน้มเพื่อบ่งชี้ TP หรือแสดงด้วยรูปแบบ Fibonacci โดยการย้ายไปยังจุดราคาทะลุ SL จะอยู่ใต้คลื่นอันสุดท้าย ดังนั้น TP จะสูงกว่า SL มาก อีกตัวอย่างแสดงให้เห็น Rising Wedge บนแนวโน้มขาขึ้น ปริมาณ TP สามารถคำนวณได้ด้วยรูปแบบ Fibonacci โดยการย้ายตำแหน่งรูปแบบ Fibonacci ราคา TP จะเห็นได้อย่างง่ายดาย และ SL จะอยู่เหนือยอดของคลื่นอันสุดท้าย

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

บนกราฟ EURUSD ที่มีไทม์เฟรม D1 รูปแบบ Falling wedge เกิดขึ้นหลังจาก 178 วัน แนวโน้มมีทิศทางขาขึ้นหลังจากราคาผ่านจุดราคาทะลุ TP ในคำสั่งซื้ออยู่ที่ 462 pip สูงกว่าราคาที่จะเข้า

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

บนไทม์เฟรม W1 ของ AUDUSD ราคาตลาดได้ขยับเพิ่มขึ้นตามด้วยการลดลงอย่างรุนแรง ปกติ AUDUSD จะมีแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง จึงมีการลดลงอย่างรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

ในคู่สกุลเงิน USDJPY ผู้เทรดสามารถพบ Rising Wedge ที่เป็นรูปแบบต่อเนื่อง และแนวโน้มยังคงเป็นทิศทางขาลงต่อไป ปริมาณ TP จะอยู่ในระยะของคลื่นอันแรก

Wedge อีกรูปแบบสามารถพบได้บนกราฟน้ำมัน ดังนั้นสรุปได้ว่า Wedge คือหนึ่งในรูปแบบกราฟที่ผู้เทรดควรศึกษามากที่สุด

สำหรับส่วนนี้จบลงเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในการอบรมส่วนอื่นๆ ขอให้โชคดี

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates